Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal ECTS-point inden for metabolisme, enzymologi, proteinvidenskab, cellebiologi, organisk kemi og fysisk kemi og dokumenteret laboratorieerfaring.
  • Karakterer opnået inden for de pågældende områder. Hvis det på grund af forskellige karaktersystemer ikke er muligt at sammenligne karakterer, prioriteres ansøgerne på baggrund af en individuel vurdering foretaget af optagelsesudvalget.
  • Ansøgere, hvis bachelorgrad er mere end 5 år gammel, har lav prioritet.