Faglig profil og job

Du skal læse biokemi, hvis du vil være med til at gøre nye opdagelser inden for fx grundforskning eller det medicinske felt.

Som kandidatstuderende i biokemi kommer du til at arbejde eksperimentelt og teoretisk med biokemiske og molekylærbiologiske problemstillinger inden for en retning, du selv vælger. Mulighederne er nærmest uendelige.

Dit speciale-projekt er selvstændigt og ofte en del af et større igangværende forskningsprojekt, men du bliver samtidig en integreret del af en forskningsgruppe.

Med en kandidat i biokemi får du følgende kompetencer:

  • Du lærer at arbejde med levende organismer (bakterier, archaea, gær, cellekulturer, planter).
  • Du lærer at definere, afgrænse, formulere og analysere en biokemisk/biologisk problemstilling.
  • Du lærer selvstændigt at planlægge og udføre videnskabelige eksperimenter og tolke deres pålidelighed.
  • Du lærer at fortolke forsøgsresultater og sætte dem i en større sammenhæng.
  • Du lærer at formulere dig klart med den korrekte faglige terminologi og opnår et betydeligt overblik over dit forskningsfelt.

Job

Som kandidat i biokemi kan du få job i bl.a. bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien. Mange bliver ansat i offentlige forsknings- og undervisningsinstitutioner.

Mange kandidater forsætter i en forskeruddannelsesstilling (ph.d.). Andre ansættes inden for kvalitetssikring og produktion. De kan også få arbejde på universiteter og forskningsinstitutioner i udlandet.

Endelig finder nogen arbejde inden for statens administration, fx i Miljøministeriet og Levnedsmiddelstyrelsen.

Læs mere om undervisning og opbygning på biokemi.