Molekylær genetik

Molekylær genetik er en specialisering på kandidatuddannelsen i biokemi. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiceringen og se en illustration af, hvilket uddannelsesforløb den giver.

Molekylær genetik består det første år af en række obligatoriske kurser, valgfrie kurser og begrænset valgfrie kurser.

  • Obligatoriske kurser
    • Hovedfagsprojekt - 7,5 ECTS-point
    • Specialiceringskursus i Molekylær genetik opdelt i tre moduler á 7,5 ECTS-point pr modul
  • Begrænset valgfrie kurser - 15 ECTS-point
  • Valgfrie kurser - 15 ECTS-point

På kandidatens første år påbegyndes specialet på halv tid i blok 3 eller 4 (blok 1 eller 2, hvis du har studiestart i februar) og afsluttes på fuld tid andet år, hvilket svarer til 60 ECTS-point.

Skemaet herunder viser uddannelsens opbygning. Placeringen af begrænset valgfrie kurser og valgfrie kurser kan variere afhængigt af, hvilke kurser du vælger.

Uddannelsens opbygning med studiestart i september og specialestart i blok 3 på første år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Principle Subject in Molecular Genetics 1 Major Subject Project Principle Subject in Molecular Genetics 2
Speciale
2. år Principle Subject in Molecular Genetics 3 Speciale
Speciale

Uddannelsens opbygning med studiestart i september og specialestart i blok 4 på første år:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Principle Subject in Molecular Genetics 1 Major Subject Project Principle Subject in Molecular Genetics 2
Speciale
2. år Principle Subject in Molecular Genetics 3 Speciale
Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

 

Du kan også vælge at starte på uddannelsen i februar. Så ser opbygningen således ud:

Uddannelsens opbygning med studiestart i februar og specialestart i blok 1 på første år:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Principle Subject in Molecular Genetics 1 Major Subject Project Principle Subject in Molecular Genetics 2 Principle Subject in Molecular Genetics 3
Speciale
2. år Speciale
Speciale

Uddannelsens opbygning med studiestart i februar og specialestart i blok 2 på første år:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Principle Subject in Molecular Genetics 1 Principle Subject in Molecular Genetics 2 Principle Subject in Molecular Genetics 3
Major Subject Project Speciale
2. år Speciale
Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.