Undervisning og opbygning

På kandidatstudiet i biokemi skal du vælge mellem fire forskellige specialiseringer, der alle er ens opbygget. Klik på specialiseringerne for at læse mere om deres indhold og opbygning:

Før du skriver dit afsluttende speciale, skal du lave et hovedfagsprojekt. I det projekt får du erfaring i at gennemtænke, begrunde og planlægge et større videnskabeligt projekt, inden du går i gang med dit speciale. Ligeledes vælger du undervejs i studiet en række valgfrie og begrænset valgfrie kurser, som er relevante for din specialisering.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Kandidatuddannelsens speciale svarer til et års fuldtidsarbejde, men påbegyndes på halv tid i blok 3 eller 4 første studieår og afsluttes på fuld tid andet studieår. Typisk kommer du til at arbejde med et selvstændigt projekt, som udgør en mindre del af et større forskningsprojekt.

Du kan enten udføre specialet på Københavns Universitet og de tilknyttede institutter eller på eksterne forskningsinstitutioner, hospitaler eller industrilaboratorier. Og selvfølgelig får du støtte og vejledning undervejs i forløbet af både undervisere, vejledere og dine medstuderende.

Specialeemner kan fx være:

  • Enzymologisk karakterisering og opklaring af 3D-strukturen af enzymer.
  • Identifikation af metabolismeveje i ekstreme thermofile mikroorganismer.
  • Signaltransduktionveje i cancerceller.
  • Biogene aminer dannet af mælkesyrebakterier i mejeriprodukter.