Kandidat i biologi-bioteknologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi på Københavns Universitet

Kandidat i biologi-bioteknologi

Som kandidatstuderende i biologi-bioteknologi kommer du til at arbejde med bioteknologiske problemstillinger, der vedrører sundhed og sygdomme hos mennesker, dyr og planter på tværs af de traditionelle grænser.

Uddannelsen udbydes på engelsk.

Hvor biologien lærer os at forstå naturen, så giver bioteknologien os mulighed for at anvende den. Du kan bl.a. anvende biologi og bioteknologi innovativt i udviklingen af kommercielle produkter såsom lægemidler.

Du kan også undersøge, hvordan stamceller kan være med til at forebygge diabetes, eller hvordan planter og mikroorganismer kan bruges til fremstilling af kræftmedicin.

I løbet af uddannelsen lægges der stor vægt på innovation og samarbejde med relevante industrier. Den to-årige uddannelse består af en lang række valgfag, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte en profil, der passer til dine personlige interesser. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i biologi-bioteknologi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.