En uddannelse med muligheder

Interview med kandidatstuderende Maria Stumph Jensen fra Biologi-Bioteknologi

Maria Stumph Jensen vil gerne forsøge sig som forskningsassistent eller som ph.d.-studerende, når hun har færdiggjort sin kandidat i biologi-bioteknologi. Men hun kan også se sig selv afprøve andre ting, fordi der er så mange spændende ting af give sig i kast med inden for hendes fagområde.

Maria har læst bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi. Hun synes bacheloruddannelsen var rigtig bred og interessant, derfor valgte hun at fortsætte inden for samme felt, nemlig på kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi:

"Jeg har læst en bachelor i biologi-bioteknologi og følte mig rigtig godt tilpas på uddannelsen, derfor virkede det naturligt for mig at fortsætte i samme spor", fortæller Maria.

Hvad handler uddannelsen i biologi-bioteknologi om?
Kandidatuddannelsen biologi-bioteknologi er en bred uddannelse, hvor du arbejder med en række bioteknologiske problemstillinger på tværs af forskellige faggrænser. Det er blandt andet uddannelsens brede, der tiltaler Maria:

"Jeg kan godt lide, at der er mange forskellige fag at vælge imellem, og at jeg ikke er bundet til en bestemt linje – måske er det, fordi jeg endnu ikke har fundet ud af, hvad jeg vil bagefter. Jeg holder mulighederne åbne, fordi der er så mange ting, der interesserer mig."

For at give et eksempel på en problemstilling, du kan arbejde med på biologi-bioteknologi, fortæller Maria, at hun netop nu er i færd med at skrive en pointopgave om stamceller.

Er der mulighed for at rejse til udlandet på biologi-bioteknologi?
Der er gode muligheder for at tage ud og opleve verden på biologi-bioteknologi. Og det har Maria allerede nu planlagt at benytte sig af. Hun skal nemlig til North Carolina i USA og læse nogle fag om genetik:

"Det er en inspirationsrejse. Det bliver spændende at opleve, hvordan man arbejder med bioteknologi i andre lande, og måske er det muligt at finde nogle kommende samarbejdspartnere", siger Maria. Hun fortæller, at det internationale studiemiljø på SCIENCE er med til at ruste hende til rejsen:

"Der er både danske og udenlandske studerende på min uddannelse. Det er super godt, for det betyder, at jeg får trænet mit engelsk, så jeg også kan begå mig fagligt på sproget," og hun tilføjer: "Samtidig er det jo spændende at få udvidet sin horisont, når man arbejder sammen med mennesker fra andre lande fx Afrika og Brasilien. Så får man øje på, at vi faktisk også er ens på mange områder".

Hvordan er studiemiljøet på SCIENCE, Frederiksberg Campus?
På Frederiksberg Campus er der rigtig mange forskellige studieretninger, hvilket giver de studerende gode muligheder for at lære at kende hinanden på kryds og tværs af både studieretninger og årgange.

"SCIENCE har et rigtig godt og socialt studiemiljø med rig mulighed for, at du som studerende kan engagere dig", afslutter Maria.