Undervisning og opbygning

Du indleder kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi med at følge et obligatorisk kursus. Derefter kan du tage en række valgfrie og begrænset valgfrie kurser. På den måde kan du tilpasse din uddannelse efter dine bioteknologiske interesser.

Du kan også vælge at tage nogle af de valgfrie eller begrænset valgfrie kurser på et udenlandsk universitet – læs mere om at studere i udlandet >>

På sidste semester på uddannelsens første år følger du et obligatorisk kursus i biologisk innovation. Her arbejder du med samtlige faser i udviklingen af bioteknologiske produkter, fra idé til færdigt produkt og intellektuel ejendomsret.

Uanset hvad du interesserer dig for inden for bioteknologien, får du en uddannelse, som udvikler dine analytiske evner – og ikke mindst giver dig solid erfaring med laboratoriearbejde i topmoderne forskningsfaciliteter, der gør dig i stand til at finde innovative løsninger på konkrete problemstillinger i samarbejde med industrien.

Undervisning

For at give dig de bedste forudsætninger på det internationale arbejdsmarked, udbydes kandidatuddannelsen på engelsk. Det vil sige, at alle forelæsninger er på engelsk, og at alle rapporter udarbejdes på engelsk.

Undervisningen består af forelæsninger, seminarer og praktiske og teoretiske øvelser samt en hel del projektarbejde. Du kommer til at arbejde både selvstændigt og i projektgrupper.

I løbet af uddannelsen kommer du i kontakt med den virkelige verden, da du vil arbejde med bioteknologiske udfordringer, som også er vigtige uden for universitetets mure. Der er et veletableret samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet, som giver dig gode muligheder for at lave et virksomhedsprojekt, hvorigennem du får en unik oplevelse og et godt netværk.

Specialet

Uddannelsen afsluttes med et speciale, hvor du i løbet af et år har mulighed for at gå i dybden med en bioteknologisk problemstilling, som du brænder for. Det er en fordel, hvis du tidligt i uddannelsen får en idé til et specialeemne. Så kan du i samarbejde med din vejleder vælge de valgfrie kurser, som passer ind i den faglige profil, du ønsker.

Du får mulighed for at arbejde både i laboratorier og med dataanalyse, og dit speciale kan relatere sig til din vejleders forskning, eller det kan laves i samarbejde med andre forskningsinstitutter eller relevante industrier.

Netop afsluttede projekter er bl.a. blevet lavet i samarbejde med Novo Nordisk, Chr. Hansen og Oxford University. I disse projekter er der blevet lavet undersøgelser af genernes betydning for diabetes eller fedme, samt anvendelsen af planter og mikroorganismer i fremstillingen af lægemidler eller andre helsefremmende produkter.

Andre eksempler på specialeemner er:

  • gær, som producerer vanilje
  • frostresistente tomater – gensplejsning af enzymer fra arktisk fisk
  • gener i græs – fremstilling af græs specielt til golfbaner
  • cellegenkendelse og lægemidler til bestemte celler
  • grise uden gyllelugt med bioteknologi.

Uddannelsen er bygget således op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Big Data in Biotechnology Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights
2. år Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

 

Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber den således:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights Big Data in Biotechnology
2. år Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.