Undervisning og opbygning - Kandidat i biologi-bioteknologi – Københavns Universitet

Biologi-bioteknologi > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Som kandidatstuderende i biologi-bioteknologi vælger du først et område, som du vil specialisere dig inden for, og som afgør, hvilke kurser du har i starten af uddannelsen. Derefter kan du tage en række valgfrie og begrænset valgfrie kurser. På denne måde kan du tilpasse din uddannelse efter dine bioteknologiske interesser.

Du kan også vælge at tage nogle af de valgfrie eller begrænset valgfrie kurser på et udenlandsk universitet – læs mere om at studere i udlandet >>

Der er fire områder, som du kan vælge at specialisere dig inden for (du kan se, hvordan uddannelsen er opbygget på siderne for hver specialisering:

På sidste semester på uddannelsens første år skal studerende på alle fire specialiseringer tage et obligatorisk kursus i biologisk innovation. Her arbejder du med samtlige faser i udviklingen af bioteknologiske produkter, fra idé til færdigt produkt og intellektuel ejendomsret.

Uanset hvad du vælger at specialisere dig i, får du en uddannelse, som udvikler dine analytiske evner og gennem solid erfaring med laboratoriearbejde i topmoderne forskningsfaciliteter gør dig i stand til at finde innovative løsninger på konkrete problemstillinger i samarbejde med industrien.

Undervisning

For at give dig de bedste forudsætninger på det internationale arbejdsmarked, udbydes kandidatuddannelsen på engelsk. Det vil sige, at alle forelæsninger er på engelsk, og at alle rapporter udarbejdes på engelsk.

Undervisningen består af forelæsninger, seminarer og praktiske og teoretiske øvelser samt en hel del projektarbejde. Du kommer til at arbejde både selvstændigt og i projektgrupper.

Der er et veletableret samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet, som giver dig gode muligheder for at lave virksomhedsprojekter, hvorigennem du får en unik oplevelse og et godt netværk.

I løbet af uddannelsen kommer du i kontakt med den virkelige verden, da du vil arbejde med bioteknologiske udfordringer, som også er vigtige uden for universitetets mure.

Specialet

Uddannelsen afsluttes med et speciale, hvor du i løbet af et år har mulighed for at gå i dybden med en bioteknologisk problemstilling, som du brænder for. Det er en fordel, hvis du tidligt i uddannelsen får en idé til et specialeemne. Så kan du i samarbejde med din vejleder vælge de valgfrie kurser, som passer ind i den faglige profil, som du er i gang med at sammensætte.

Du får mulighed for at arbejde både i laboratorier og med dataanalyse, og dit speciale kan relatere sig til din vejleders forskning, eller det kan laves i samarbejde med andre forskningsinstitutter eller relevante industrier.

Netop afsluttede projekter er bl.a. blevet lavet i samarbejde med Novo Nordisk, Chr. Hansen og Oxford University. I disse projekter er der blevet lavet undersøgelser af genernes betydning for diabetes eller fedme, samt anvendelsen af planter og mikroorganismer i fremstillingen af lægemidler eller andre helsefremmende produkter.

Andre eksempler på specialeemner er:

  • gær, som producerer vanilje
  • frostresistente tomater – gensplejsning af enzymer fra arktisk fisk
  • gener i græs – fremstilling af græs specielt til golfbaner
  • cellegenkendelse og lægemidler til bestemte celler
  • grise uden gyllelugt med bioteknologi.