Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i biologi. 

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Biologi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad i biologi fra et andet dansk, nordisk eller internationalt universitet kan du blive optaget hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

Et minimum af 5 ECTS point inden hver af de følgende områder:

 • organismebiologi
 • økologi
 • evolutionsbiologi
 • cellebiologi
 • fysiologi
 • molekylærbiologi 
 • mikrobiologi
 • statistik
 • kemi 
 • biokemi

Praktisk erfaring med laboratorie- og feltarbejde inden for hovedområderne i biologi samlet svarende til 30 ECTS-point

Hvis du har en bachelorgrad i plantevidenskab, husdyrvidenskab, miljøbiologi, biokemi, biologi-bioteknologi, molekylær biomedicin eller lignende fagområder fra Københavns Universitet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet kan du blive optaget hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

Et minimum af 5 ECTS inden for hver af de følgende områder:

 • organismebiologi
 • økologi
 • evolutionsbiologi
 • cellebiologi
 • fysiologi
 • molekylærbiologi 
 • mikrobiologi
 • statistik
 • kemi
 • biokemi
 • Praktisk erfaring med laboratorie- og feltarbejde inden for hovedområder i biologi svarende samlet til 30 ECTS-point

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav.  Læs mere om sprogkravet her.