Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

 1. retskravsbachelorer
 2. ansøgere med en bachelorgrad i biologi fra Københavns Universitet.
 3. andre ansøgere med en bachelorgrad i biologi.
 4. andre ansøgere med en bachelorgrad i biokemi eller molekylær biomedicin fra Københavns Universitet.
 5. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

Flest ECTS point opnået indenfor følgende områder (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • organismebiologi
 • økologi
 • evolutionsbiologi
 • cellebiologi
 • fysiologi
 • molekylærbiologi
 • mikrobiologi
 • statistik
 • kemi
 • biokemi
 • praktiske erfaringer med laboratorie og felt arbejde indenfor biologiens hovedområder.