Studieskift, overflytning eller genindskrivning

Hvis du har været optaget på en kandidatuddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om optagelse, eller om du skal søge om genindskrivning, studieskift eller overflytning.

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på den ønskede kandidatuddannelse og ikke længere er optaget på uddannelsen, skal du søge om optagelse.

Har du bestået eksamener svarende til 1. studieår på den ønskede kandidatuddannelse, skal du søge om optagelse, hvis du har bestået eksamener som:

  • en del af en deltidsuddannelse (herunder enkeltfag).

  • en del af en uddannelse på en uddannelsesinstitution uden for Danmark.

  • fuldtidsstuderende på en anden dansk kandidatuddannelse, hvor du ikke længere er indskrevet.


Når du søger om optagelse, søger du om at blive optaget forfra på uddannelsen. Søger du om optagelse på samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, og har du selv udmeldt dig, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, vil dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig gælde.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Studieskift

Overflytning

Genindskrivning