Mikkel Stener Petersen, kandidat i biologi fra Københavns Universitet

En bred uddannelse

Jeg fik mit nuværende job via mit speciale, som handlede om aborrer. En del af specialet gik ud på at kortlægge aborrernes adfærd i søerne i København. Min nuværende arbejdsplads er Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør, men man kan godt sige, at jeg arbejder over hele landet. Fra Gedser til Skagen. Jeg har lige været 14 dage i Hjørring i Nordjylland for at kvalitetsbedømme kommunens vandløb. Dem er der faktisk 800 km af i den kommune. Jeg har fået et fedt job, fordi det varierer meget mellem feltarbejde og analyser i laboratoriet.

Generelt kan man sige, at mit arbejde går ud på at lave fiske-analyser i såvel havet som i ferskvand - bl.a. søer og vandløb. Og så er jeg også med til at analysere kvaliteten af forskellige naturtyper herhjemme.

Der er brug for et firma som vores rundt om i kommunerne, fordi amterne er blevet nedlagt. Det hænger sammen med, at mange ansvarsområder indenfor miljø og natur nu skal varetages af kommunerne.

Jeg kan anbefale at læse biologi på Københavns Universitet. Man får en bred uddannelse. Lige fra genetik til at forstå sammenhængen i større økosystemer. Og socialt er der også et godt miljø på universitetet. Jeg var bl.a. bartender i vores "biobar". Kan kun anbefales.

Mikkel Stener Petersen, biolog. Arbejder i firmaet Fiske Økologisk Laboratorium, Helsingør.