Interview


En bred uddannelse
Jeg fik mit nuværende job via mit speciale, som handlede om aborrer. En del af specialet gik ud på at kortlægge aborrernes adfærd i søerne i København. Min nuværende arbejdsplads er Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør, men...

Læs interviewet med Mikkel, færdiguddannet biolog