Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i biologi er en 2-årig uddannelse svarende til 120 ECTS-point. På uddannelsen vælger du frit mellem fem forskellige specialiseringer. Du kan også læse biologi med sidefag.

Uanset hvilken specialisering du vælger, er der tre typer kurser på uddannelsen:

  • Obligatoriske kurser, som du skal følge. De dækker de grundlæggende elementer på specialiseringen og er placeret på første studieår.
  • Begrænset valgfrie kurser er kurser, du vælger fra en liste.
  • Valgfrie kurser er kurser du helt selv vælger. De udgør 15 ECTS-point.

Forelæsninger og eksamener foregår på engelsk, ligesom skriftligt arbejde skal afleveres på engelsk. I løbet af uddannelsen har du mulighed for at lave et virksomhedsprojekt, eller du kan bruge de mange muligheder for at læse i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et specialeprojekt. Det kan fx være om:

  • Gener og mekanismer bag programmeret celledød
  • Effekt af olieforurening på vandlopper
  • Spredning af antibiotikaresistens hos bakterier
  • Effekter af global opvarmning på økosystemer

Læs mere om de fem specialiseringer på kandidatuddannelsen i biologi.