Specialiseringer i biologi

På kandidatuddannelsen i biologi vælger du mellem nedenstående fem specialiseringer. Du kan også læse biologi med sidefag.

Molekylærbiologi og genetik

Du lærer om genetikkens og epigenetikkens basis for cellefunktion, regulering og differentiering, inklusiv immunsystemer og genetisk modificerede organismer.

Læs mere om molekylærbiologi og genetik

Cellebiologi og fysiologi

Du specialiserer dig i en forståelse af biologien på celleniveau og integrerer denne forståelse med undersøgelser af fysiologisk respons hos mennesker og dyr.

Læs mere om cellebiologi og fysiologi

Mikrobiologi

Du undersøger bakterier og svampes molekylærbiologi og tilpasninger til omgivelserne, samt lærer hvordan bakterier og mikrosvampe kan udnyttes bioteknologisk.

Læs mere om mikrobiologi

Økologi

Du arbejder med økologiske og evolutionære processer og deres betydning for organismerne, effekter af klimaændringer, interaktioner mellem levende organismer, naturbeskyttelse og dyreadfærd.

Læs mere om økologi

Marinbiologi

Du opnår viden om struktur og funktion i marine økosystemer, herunder stof- og energistrømme, samt marine organismers økologi, fysiologi, interaktioner og tilpasninger til det marine miljø.

Læs mere om marinbiologi