Cellebiologi og fysiologi

Cellebiologi og fysiologi er en specialisering på kandidatuddannelsen i biologi. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiseringen og se en illustration af uddannelsesforløbet.

Kompetencer

En kandidat i cellebiologi og fysiologi har kompetencer til at:

 • sammenfatte eukaryote cellers funktion og den cellulære homeostase.
 • sammenligne de strategier, hvormed eukaryote celler interagerer og kommunikerer med det ekstracellulære miljø til regulering af udvikling, genekspression, differentiering og fysiologisk aktivitet.
 • sammenkæde cellulære processer og regulationsmekanismer, herunder integrere samspillet mellem celler i samme organ og celler i forskellige organer.
 • integrere cellulære og molekylære mekanismer i celle-celle interaktion og signaltransduktion med en overordnet forståelse af funktion og udvikling af væv og organer.
 • relatere overordnet celle- og organopbygning til en helhedsopfattelse af flercellede dyr, herunder mennesket.
 • sammenfatte organismens overordnede fysiologiske systemer, deres normale funktion, samt funktion under belastning og udvalgte sygdomme.
 • integrere viden til beskrivelse og analyse af vigtige fysiologiske og patofysiologiske sammenhænge hos mennesket.

Færdigheder

En kandidat i cellebiologi og fysiologi har færdigheder i at:

 • opstille og udføre praktiske eksperimenter til testning af cellebiologiske og fysiologiske
  hypoteser
 • analysere, fortolke og kritisk vurdere eksperimentelle data fra cellebiologiske og fysiologiske forsøg
 • anvende relevante beregningsmetoder på fysiologiske problemstillinger

Viden

En kandidat i cellebiologi og fysiologi har viden om:

 • cellers opbygning, organisering og funktion
 • cellers subcellulære strukturer, herunder organeller, membransystemer og cytoskelet
 • signaltransduktionssystemer (intra- og intercellulære), som benyttes til regulering af cellers udvikling, vækst, differentiering, motilitet og død, samt til regulering af celle- og vævshomeostase og af forskellige fysiologiske funktioner.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget således op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Cell Biology Begrænset valgfrit kursus Cellular and Integrative Physiology Valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Du kan også starte på specialiseringen i februar, i så fald ser uddannelsesforløbet således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Cellular and Integrative Physiology Begrænset valgfrit kursus Advanced Cell Biology Begrænset valgfrit kursus
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Speciale 


Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.