Marinbiologi

Marinbiologi er en specialisering på kandidatuddannelsen i biologi. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiseringen og se en illustration af uddannelsesforløbet.

Kompetencer

En kandidat i marinbiologi har kompetencer til at:

  • beskrive struktur og funktion af marine økosystemer på mikro- såvel som makro- og megaskala.
  • redegøre for stof- og energistrømme af organisk og uorganisk stof i marine systemer.
  • forklare marine organismers tilpasninger til økosystemers forskellige fysiske, kemiske og biologiske karakter samt respons på ændringer af disse.
  • analysere og tolke komplicerede marine data ved hjælp af moderne kvantitative analysemetoder.

Færdigheder

En kandidat i marinbiologi har færdigheder i at

  • indsamle, identificere og kategorisere marine organismer til overordnet gruppe.
  • anvende genetiske metoder til artsidentifikation og typologi.

Viden

En kandidat i marinbiologi har viden om

  • kompleksiteten af marine økosystemer, biodiversitet, samt energi- og stofomsætning i havet.
  • marine habitattyper; deres udbredelse, struktur og oprindelse.
  • marine mikroorganismer og dyregrupper; deres slægtskab, morfologi og fysiologi samt fødeoptagelses - og livscyklus- strategier.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget således op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år  Marine Biology Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Du kan også starte på specialiseringen i februar, i så fald ser uddannelsesforløbet således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Marine Biology Valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

 Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.