Mikrobiologi

Mikrobiologi er en specialisering på kandidatuddannelsen i biologi. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om mikrobiologi og se en illustration af uddannelsesforløbet.

Kompetencer

Som kandidat med specialisering i mikrobiologi har du kompetencer til at:

  • vurdere de strukturelle og funktionelle tilpasninger, der gør prokaryoter i stand til at leve som encellede organismer eller i tæt samspil med eukaryoter.
  • udvikle og kritisk vurdere udvalgte molekylære metoder til undersøgelse af mikroorganismer.
  • perspektivere betydningen af mikroorganismers molekylærbiologi i en samfundsmæssig sammenhæng, fx i forbindelse med bakteriers resistens over for antibiotika og mikroorganismer som kilde til nye industrielle enzymer og andre bioaktive stoffer.
  • vurdere og perspektivere betydningen af mikroorganismers interaktioner med omgivelserne og andre organismer herunder mennesket.
  • beskrive fysiologiske og molekylære aspekter ved bakteriers patogenicitet på mennesker.
  • integrere molekylære mekanismer bag mikrobiel evolution.

Færdigheder

Du har desuden færdigheder i at:

  • dyrke og isolere mikroorganismer.
  • anvende udvalgte state-of-the-art molekylære teknikker til undersøgelse af mikroorganismers molekylærbiologi, aktivitet, fysiologi, interaktioner og forekomst.
  • udvise god laboratoriepraksis.

Viden

Derudover har du viden om prokaryoters fysiologi, molekylærbiologi, aktivitet, forekomst, interaktioner, symbiose med dyr samt patogenicitet på mennesker.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget således op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år  Advanced Bacteriology 1 Advanced Bacteriology 2 Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år  Speciale 

Du kan vælge at starte på specialiseringen i februar, i så fald ser uddannelsesforløbet således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år  Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Advanced Bacteriology 1 Advanced Bacteriology 2
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år  Speciale  

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.