Molekylærbiologi og genetik

Molekylærbiologi og genetik er en specialisering på kandidatuddannelsen i biologi. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om denne specialisering og se en illustration af uddannelsesforløbet.

Kompetencer

Som kandidat med specialiseringen molekylærbiologi og genetik har du kompetencer til at:

 • sammenfatte den genetiske og epigenetiske basis for cellens funktioner.
 • identificere forskelle og ligheder mellem forskellige typer celler.
 • sammenkæde genetiske og epigenetiske processer og reguleringsmekanismer.
 • integrere genetiske, epigenetiske og molekylære mekanismer med en overordnet forståelse af cellens funktioner.
 • anvende molekylær og genetisk viden til forståelse af
  specifikke problemstillinger, herunder sygdomme.

Færdigheder

Desuden har du færdigheder i at:

 • opstille, udføre og tolke praktiske eksperimenter til testning af genetiske hypoteser.
 • opstille, udføre og evaluere genetiske og genomiske screens.
 • designe og konstruere genetisk modificerede celler til bioteknologiske og biofarmaceutiske formål.
 • anvende bioinformatiske metoder og databaser til at analysere DNA, RNA og protein sekvenser.
 • vurdere anvendeligheden af molekylære og genetiske metoder for specifikke model-systemer.

Viden

Derudover har du viden om:

 • genomers opbygning, organisering og funktion.
 • genomets strukturelle elementer, herunder centromere, telomere, transposoner og genregulatoriske sekvenser.
 • kromatins opbygning og regulering ved posttranslationelle modificeringer.
 • genomics, transcriptomics, proteomics og andre “omics” teknologier.
 • genetisk betingede sygdommes årsager, diagnoser og arvelighed.
 • genetiske strategier for behandling af genetisk betingede sygdomme.
 • regler og love for arbejde med genetisk modificerede organismer.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget således op: 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theoretical Molecular Genetics Experimental Higher Model Organisms Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale 
 

Du kan vælge at starte på specialiseringen i februar, i så fald ser uddannelsesforløbet således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Theoretical Molecular Genetics Experimental Higher Model Organisms
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.