Økologi

Økologi er en specialisering på kandidatuddannelsen i biologi. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om økologi og evolution og se en illustration af uddannelsesforløbet på specialiseringen.

Kompetencer

Som kandidat med specialiseringen økologi har du kompetencer til at:

 • forstå og forklare struktur og funktion af komplekse økosystemer.
 • analysere forekomst og aktivitet af organismer i relation til det fysisk/kemiske miljø.
 • anvende organismer og genetiske ressourcer i en industriel sammenhæng.
 • rådgive om naturforvaltning og miljøbeskyttelse.
 • anskue og analysere et biologisk forhold med skelnen mellem umiddelbare (hvordan?) og evolutionære (hvorfor?) årsager og forklaringer.
 • forklare og diskutere arters udbredelse og tæthed på lokal og global skala.
 • vurdere arters forekomst i naturen på både en økologisk og evolutionær tidsskala.
 • forklare og diskutere organismernes evolutionære tilpasninger til et givent miljø samt deres adfærd/respons over for artsfæller og individer fra andre arter.
 • vurdere interaktioner mellem individer på forskellige trofiske niveauer, såsom planterplanteædere, byttedyr-rovdyr og værtsorganisme-parasitter/sygdomme.
 • anvende biologisk viden til forvaltning af bestande, biologisk mangfoldighed og dyrevelfærd.

Færdigheder

Du har desuden færdigheder i at:

 • indsamle, identificere og isolere udvalgte organismegrupper.
 • anvende genetiske metoder til artsidentifikation og typologi.

Viden

Derudover har du viden om:

 • økologiske og evolutionære processer.
 • hvad der bestemmer arters og organismers fordeling i tid og rum.
 • organismebiologien hos bakterier, svampe, protister og flercellede organismer i relation til økosystemers funktion og organismer tilpasset specifikke miljøer.
 • økosystemers funktion og interaktion med lokale, regionale og globale systemer, herunder klimaændringer.
 • anvendte og samfundsmæssige aspekter af økologi og evolution.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen er bygget således op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Ecology Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Du kan vælge at starte på specialiseringen i februar, i så fald ser uddannelsesforløbet således ud:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Advanced Ecology Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Speciale

  

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.