Kandidat i dansk – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i dansk på Københavns Universitet

Kandidat i dansk

Alle discipliner inden for formidling, kommunikation og sprogundervisning kræver perfekt dansk, stærke analytiske færdigheder og evnen til at se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng. Netop disse kvalifikationer opnår du med en kandidatuddannelse i dansk.

Som kandidatstuderende på dansk har du udstrakt valgfrihed blandt kurserne, og du kan også vælge at tone din uddannelse med en af kandidatuddannelsens forskellige specialiseringer: Kommunikation, Litteratur, Medier, Sprog eller Dansk som andet- og fremmedsprog. Derudover har du mulighed for at vælge den særlige gymnasieprofil.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studieliv

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på dansk?

Læs om studielivet på uddannelsen.