Kandidat i dansk – Københavns Universitet


Kandidat i dansk

Alle discipliner inden for formidling, kommunikation og sprogundervisning kræver perfekt dansk, stærke analytiske færdigheder og evnen til at se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng.

På kandidatuddannelsen, kan du vælge at tone din uddannelse med en specialisering i Kommunikation, Litteratur, Medier, Sprog eller Dansk som andet- og fremmedsprog. Derudover har du mulighed for at vælge gymnasieprofilen.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: