Kandidat i dansk

Tekst

Alle discipliner inden for formidling, kommunikation og sprogundervisning kræver perfekt dansk, stærke analytiske færdigheder og evnen til at se problemstillinger i en kulturel og mediemæssig sammenhæng.

På kandidatuddannelsen, kan du vælge at tone din uddannelse ved at vælge en fagretning inden for kommunikation, litteratur, medier, sprog eller dansk som andet- og fremmedsprog. Hvis du har taget bachelordelen af dit sidefag på din bacheloruddannelse, kan du også vælge den gymnasierettede profil. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.