Forskning på faget

Kandidatuddannelsen i dansk er forskningsbaseret, dvs. at underviserne beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, og at de gennem deres egen forskning er med til at skabe ny viden.

Der forskes i dansk sprog, litteratur og medier i bredeste forstand - ofte med udblik til resten af Norden og verden:

Sprogforskerne beskæftiger sig både med ældre og moderne sprog samt talesprog og skriftsprog. Nogle af de emner, der forskes i, er sprog i medierne, sprog og informationsteknologi, hverdagssamtaler, dansk som fremmedsprog, ungdomssprog, politisk sprogbrug og sprogbrug på arbejdspladsen.

Litteraturforskerne fortolker tekster analytisk eller historisk i sammenhæng med fx staten, kirken, undervisningssystemet, samfundet. Det kan fx handle om at klarlægge magtspillets mønstre i moderne dramatik eller i at redegøre for forholdet mellem kærlighed og ægteskab i romantikken.

Medieforskerne arbejder især med film, tv og fotografi, men også aviser og internettet indgår i deres forskning. Danske medier står centralt, men i en stadig mere global medieverden inddrager de også internationale medier. Konkret beskæftiger fagets medieforskere sig fx med billedæstetik og visuel kommunikation, talkshows og nyere danske film og tv-serier.