Studiemiljø

Som studerende på dansk får du rig mulighed for at blive en del af et aktivt og levende studiemiljø – både når du skal forberede dig til undervisningen og ved at deltage i faglige og sociale arrangementer.

Mange studerende bruger instituttets bibliotek som læsesal. Her kan du dykke dybt ned i bibliotekets bogsamlinger og finde litteratur og tidsskrifter til dine opgaver. Der er også plads til, at du kan mødes med din gruppe og forberede dig til undervisningen.

Specialestuderende på dansk har desuden mulighed for at søge en specialeplads, så man har ro til at fordybe sig.

Fagråd

Fagrådene er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende overfor studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådenes repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer. Fagrådene holder møde cirka én gang om måneden. Møderne er åbne for alle studerende på faget.

Fagrådet på dansk

Fagrådet på dansk er et socialt og fagligt forum for alle danskstuderende, der har en interesse i, hvordan deres uddannelse ser ud, uanset om man lige er startet eller er på sidste semester. Fagrådet arbejder med mange forskellige sager som fx arbejde med revidering af studieordninger, klagesager, studiemiljø, og hvad der ellers skal til for at gøre danskstudiet bedre for alle.

INSS nyt

Hver uge udsendes et nyhedsbrev for studerende og medarbejdere ved INSS. Som studerende kan du holde dig opdateret omkring alle de forhold, der er relevante for de studerende ved at abonnere på nyhedsbrevet. Dette gælder både undervisnings- og eksamensforhold, studievejledning, ændringer af studieordninger, muligheder for studierejser og merit for eksterne studier.

Tidsskriftet Reception

Reception er et tidsskrift om ny og gammel litteratur i en nordisk sammenhæng - skrevet og redigeret af studerende fra dansk. Hvert nummer er bygget op omkring et tema, fx anmeldelsen, avantgarde og ironi. Desuden bringer bladet anmeldelser og interviews med bl.a. forfattere. Reception udkommer tre gange om året.

Nordisk kaffebar

Kaffebaren er det sociale samlingspunkt for alle på instituttet. Her kan du nyde en kop økologisk kaffe og slappe af fra det intellektuelle stress og jag. I Kaffebaren kan du også købe te, øl, vand og snacks til studievenlige priser og læse Politiken, Information, Weekendavisen og forskellige faglige tidsskrifter. Du kan også slappe af med et af de mange spil eller være med til et af de mange arrangementer i baren som fx konkurrencer i Trivial Pursuit, turneringer i bordfodbold eller mere kulturelle tiltag som ferniseringer i Galleri Kaffebaren, hvor både in- og eksterne kunstnere kan udstille i en måned. Der holdes fredagsbar i Kaffebaren ca. én fredag om måneden.

Blå tirsdag

Interessante danskfaglige arrangementer for studerende og undervisere to gange pr. semester. Ved disse arrangementer tages interessante emner op og relevante personer medvirker. Blå Tirsdag afholdes i Kaffebaren.

FestINSStituttet

FestINSStituttet er festudvalget bestående af en flok engagerede danskstu­derende fra alle årgange, der inviterer til fest på instituttet ca. to gange i semesteret.