Undervisning og opbygning

Undervisning

Da der er stor valgfrihed og mange muligheder for at tone din uddannelse i en bestemt retning, foregår en stor del af undervisningen på mindre hold med 15-20 studerende. Nogle kurser indeholder praksisforløb, hvor du selv underviser dine medstuderende eller holder oplæg, hvilket betyder, at du skal være til stede mange timer i løbet af en uge. Andre kurser lægger mere op til selvstudie, fordi de afsluttes med en større skriftlig opgave i slutningen af kurset.

Uanset hvilke typer kurser du vælger, er det godt at alliere dig med nogle medstuderende, så du har nogen at sparre med uden for undervisningen, enten mens I skriver opgave eller i forhold til planlægning af den undervisning, du selv skal prøve kræfter med.

Kurser og fagretninger

Du har stor valgfrihed til at tone kandidatuddannelsen i dansk i den retning, du gerne vil.

Inden for den almene profil har du mulighed for at følge følgende fagretninger:

På den gymnasierettede profil kan du vælge mellem:

  • kurser inden for litteratur
  • kurser inden for medier
  • kurser inden for sprog
  • Danskfagets didaktik (obligatorisk) 

Læs om den gymnasierettede profil

Ud over kurserne på dansk kan du også tage kandidattilvalg på et andet fag, afprøve dine kompetencer i et projektorienteret forløb i en virksomhed/organisation eller tage til udlandet.

Opbygning

Kandidatuddannelsen i dansk består af 90 ECTS fagelementer  samt et afsluttende speciale på 30 ECTS. Fagelementerne kan være udbudt  inden for fagområderne kommunikation, litteratur, medier, sprog og dansk som andetsprog.

Studieforløb - almen profil

1. år 1. semester 2. semester

Danskfagligt emne 1 (15 ECTS)

Danskfagligt emne 3 (15 ECTS)

Danskfagligt emne 2 (15 ECTS)

Danskfagligt emne 4 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Kandidattilvalg (15 ECTS)