Gymnasierettet profil

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse i dansk med et andet fag, der undervises i på gymnasierne - de såkaldte gymnasiesidefag. Bemærk, at det er kun muligt at vælge den gymnasierettede profil i dansk, hvis du har taget bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) på din bacheloruddannelse og er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget. 

Studiestrukturen for kandidatuddannelsen i dansk med den gymnasierettede profil 

1. år 1. semester 2. semester

Gymnasierettet danskfagligt emne 1 (15 ECTS)

Danskfagets didaktik (15 ECTS)
Gymnasierettet danskfagligt emne 2 (15 ECTS) Kandidatsidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidatsidefag (15 ECTS) Speciale (30 ECTS)
Kandidatsidefag (15 ECTS)