Udlandsophold

Du har gode muligheder for studieophold i udlandet, og mange vælger at tage et udlandsophold på kandidatuddannelsen, fordi det faglige udbytte her er større end på bachelorniveauet, det kan fx være i form af sommerskoler eller et længere forløb.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab deltager aktivt i Nordplus-samarbejdet, der giver dig adgang til universiteter flere steder i de nordiske lande.

Herudover har du selvfølgelig også mulighed for at læse gennem en Erasmusaftale på et andet europæisk universitet, hvor instituttet har indgået aftaler med en lang række universiteter i lande som fx England, Skotland, Tyskland, Finland, Island og Frankrig,  eller du kan selv arrangere ophold uden for Norden og Europa.
En anden mulighed for at komme til udlandet er at tage afsted i en praktik.

Du kan tage 15 ECTS som praktik og helt op til 60 ECTS som udlandsophold.