Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i datalogi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav.

 • Datalogi, Datalogi-økonomi eller Machine Learning og datavidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Datalogi fra Aalborg Universitet
 • Datalogi fra Aarhus Universitet
 • Datalogi fra Syddansk Universitet
 • Naturvidenskab og IT med kandidatadgangsfagpakken i datalogi fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad i:

 • Matematik fra Københavns Universitet
 • Fysik fra Københavns Universitet
 • Kommunikation og IT fra Københavns Universitet
 • Software udvikling fra IT Universitetet
 • Softwareteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Software fra Aalborg Universitet
 • IT med en specialisering i software udvikling fra Aarhus Universitet

er du kvalificeret til optagelse, hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

 • Kurser i datalogi svarende til mindst 60 ECTS-point med følgende fordeling:
  • Mindst 10 ECTS-point inden for programmering, dækkende mindst to væsentlig forskellige programmeringsparadigmer.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for computersystemsarkitektur, inklusiv processorarkitektur, styresystemer, datanetværk, databaser osv.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for teoretisk datalogi, inklusiv algoritmer og datastruktur, komputabilitet og kompleksitet, formelle sprog, programmeringssprogteori og kompilation osv.
 • Kurser i matematik svarende samlet til mindst 7,5 ECTS-point inden for diskret matematik, lineær algebra og matematisk modellering.

Hvis du har en bachelorgrad i datalogi eller et tilsvarende område fra et internationalt universitet er du blevet kvalificeret til optagelse, hvis din uddannelse indeholder følgende: 

 • Kurser i datalogi svarende til mindst 60 ECTS-point med følgende fordeling:

  • Mindst 10 ECTS-point inden for programmering, dækkende mindst to væsentlig forskellige programmeringsparadigmer.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for computersystemsarkitektur, inklusiv processorarkitektur, styresystemer, datanetværk, databaser osv.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for teoretisk datalogi, inklusiv algoritmer og datastruktur, komputabilitet og kompleksitet, formelle sprog, programmeringssprogteori og kompilation osv.
 • Kurser i matematik svarende samlet til mindst 7,5 ECTS-point inden for diskret matematik, lineær algebra og matematisk modellering.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse på søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav.  Læs mere om sprogkravet her.