Faglig profil og job

Faglig profil

Engelsk er globaliseringens sprog, fællessproget på nettet og tales verden over. Med en kandidatuddannelse i engelsk er du derfor godt rustet til en karriere både i det offentlige og private. Du kan erhverve dig et indgående kendskab til sproglige, kulturelle og historiske forhold i den engelsktalende verden. Hvad du vil specialisere dig i, bestemmer du selv, alt efter om du drømmer om at undervise i gymnasiet, arbejde med oversættelse, kommunikation eller noget helt tredje.

Jobmuligheder 

Færdige kandidater i engelsk finder ofte ansættelse inden for undervisningssektoren, i medievirksomheder, på forlag og i en lang række andre virksomheder, hvor sprog, kritisk tekstlæsning, analytisk tænkning og formidling er i fokus. Flere undersøgelser viser, at der på arbejdsmarkedet er behov for sproglige kompetencer i såvel private som offentlige virksomheder. 

Som kandidat i engelsk er du uddannet til både selvstændigt og i team at formidle komplicerede problemstillinger til forskellige typer publikum - og kan på denne baggrund varetage formidlende og pædagogiske funktioner inden for mange forskellige erhvervsområder. Med en viden om de sproglige, kulturelle og kontekstuelle variationer, der findes inden for den engelsktalende verden, kan du også varetage formidlings- eller konsulentfunktioner i internationale organisationer og virksomheder.

Du kan fx læse engelsk med det formål at blive underviser og få job på et gymnasium, et seminarium eller en højskole eller at blive oversætter og arbejde med tekstning.


Interview med Henrik Arvedsen, der underviser på et handelsgymnasium


Interview med Lotte Follin, der er arbejder med sprog og oversættelse