Faglig profil og job

Faglig profil

Engelsk er globaliseringens sprog, fællessproget på nettet og tales verden over. Med en kandidatuddannelse i engelsk er du derfor godt rustet til en karriere både i det offentlige og private. Du kan erhverve dig et indgående kendskab til sproglige, kulturelle og historiske forhold i den engelsktalende verden. Hvad du vil specialisere dig i, bestemmer du selv, alt efter om du drømmer om at undervise i gymnasiet, arbejde med oversættelse, kommunikation eller noget helt tredje.

De tre mest anvendte kompetencer færdige kandidater bruger i deres job er: 

  • Formidlingsevner (skriftligt og mundtligt)
  • Fremmedsprogsfærdigheder
  • Evnen til at tilegne sig ny viden

(Kilde: KUs dimittendundersøgelse for engelsk-studiet 2020)

Jobmuligheder 

Færdige kandidater i engelsk finder ofte ansættelse inden for undervisningssektoren, i medievirksomheder, på forlag og i en lang række andre virksomheder, hvor sprog, kritisk tekstlæsning, analytisk tænkning og formidling er i fokus. Se kandidater der har en karriere med sprog.

Som kandidat i engelsk er du uddannet til både selvstændigt og i team at formidle komplicerede problemstillinger til forskellige typer publikum - og kan på denne baggrund varetage formidlende og pædagogiske funktioner inden for mange forskellige erhvervsområder. Med en viden om de sproglige, kulturelle og kontekstuelle variationer, der findes inden for den engelsktalende verden, kan du også varetage formidlings- eller konsulentfunktioner i internationale organisationer og virksomheder.

Du kan fx læse engelsk med det formål at blive underviser og få job på et gymnasium, et seminarium eller en højskole eller at blive oversætter og arbejde med tekstning.

Kristian er cand. mag. i engelsk og arbejder som gymnasielærer på Næstved Gymnasium.