Interview med kandidat i engelsk

Søren Storm blev kandidat i engelsk med sidefag i historie i 2009. I dag er han ansat som konsulent på Hovedstadens Ordblindeskole, hvor han arbejder med studiestøtte til ordblinde studerende og udvikling af specialundervisning i engelsk til ordblinde voksne. Han anser sig selv som cand.mag. med særlige kompetencer inden for undervisning.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse engelsk?
”Det var egentlig ikke det sproglige engelsk, der tiltrak mig. Alt det med fonetik og sådan, det
var noget der skulle overstås i studietiden. Nu hvor jeg så rent faktisk bruger det og skal forklare det for andre, kan jeg godt se det spændende i det. Det, jeg gerne ville, var at
læse nogle gode bøger og arbejde med britisk
og amerikansk historie. Det tiltrak mig ved humaniora, og særligt et sprogfag som engelsk, at det ikke var så snævert, men favnede bredt”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Min primære jobfunktion er at undervise voksne ordblinde i engelsk. Undervisningen ligger primært om eftermiddagen og aftenen, og jeg underviser i alt fem hold. Derudover har jeg ca. 25 ordblinde studerende, som jeg løbende har kontakt til og følger gennem deres studietid på fx CBS eller KU. En anden del af jobbet er at udarbejde nye undervisningsformer og -metoder, der inddrager IT-hjælpemidler. Der er en del forberedelsestid, fordi det er en specialundervisningsinstitution, så der er meget fokus på den enkelte elevs individuelle behov”.

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Det må være at administrere min egen arbejdstid. Som konsulent kan timeantallet variere, og jeg har i høj grad selv ansvaret for at planlægge min arbejdsuge. Så har jeg også en del møder, og i perioder kan der være ret travlt her. Især når det er eksamensperioden for de studerende, jeg har kontakt til. Der kommer de ind med de opgaver og tekster, som de synes er svære. I den periode er min arbejdstid nok et sted mellem 40-50 timer om ugen”.

"Det tiltrak mig ved humaniora, og særligt et sprogfag som engelsk, at det ikke var så snævert, men favnede bredt.

Søren Storm

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”Jeg begyndte at søge job som færdiguddannet og var ledig i et halvt års tid. Det første job, jeg fik, var som timelønnet oversætter og tekstforfatter i et større mediebureau. Der var jeg i fem måneder. Mit nuværende job fik jeg gennem en rigtig god ven fra studiet, der arbejder som gymnasielærer og var i kontakt med ordblindeskolen. Det er min oplevelse, at rekrutteringen til stillinger som min ofte sker gennem netværk. Jeg fik jobbet udelukkende fordi, jeg var cand.mag. i engelsk og ikke på grund af tidligere erfaring”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”Det må være, at man skal vælge fag ud fra sine interesser. Man ved alligevel ikke, hvad man ender med at få af job. De valg af fag, jeg tog, var præget af egne interesser. Det er rimelig privilegeret, at man kan det, synes jeg, og der er et godt udvalg af fag på humaniora”.

Interview november 2014.