Studiemiljø

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på uddannelsen. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et rart, videnbegærligt og vidensudvekslende sted at være.

Instituttet tilbyder studie- og karrierevejledning, læsepladser, specialepladser og et righoldigt bibliotek, der dækker både brede og specifikke fagområder. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

Studiestart

Når du starter på uddannelsen, står studievejledningen for et studiestartsarrangeret, og dine undervisere og giver dig den nødvendige information for at komme godt i gang med uddannelsen. Der lægges op til faglige diskussioner om arbejdsformer, fagligt udbytte, specialeproces, karriereoplæg og lignende. Der holdes et mindre arrangement i januar og et større arrangement i september.

Studieture

Der er studieture hvert år på engelskstudiet til USA (Washington, New York og Boston) og også jævnligt ture til for eksempel London, Manchester og Belfast og flere andre steder. Studieturene er en væsentlig del af uddannelsen og er med til at styrke både det faglige og sociale miljø på uddannelsen. Ved at rejse til andre lande får du et indblik i hverdagslivet på den besøgte destination og en dybere forståelse at den engelsktalende verdens kulturelle og politiske opbygning. Studieturene kan også give inspiration til emnevalg til bachelorprojekter og specialer eller gøre dig interesseret i at komme på praktik- eller studieophold i udlandet.

Café

I instituttets café kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre sprogfag. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af alumneforeningen English Alumni Association, der både er for nuværende og tidligere studerende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk, du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.
Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling, som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.