Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du kan i høj grad selv vælge studieemner, da uddannelsen primært er opbygget omkring en række frie emner.

Udbuddet af frie emner varierer fra år til år, men som eksempler kan nævnes kurser som "Images of Childhood in Victorian Art and Literature", "Ethnicity in American Literature and Film", "L.A. Story: Cultural Aspects of Los Angeles", "Foreign Policy Decision Making", "Globalization, World Order, and Theories of International Relations", "Global Europe", "Language and Cognition" og "Corpus Linguistics: Investigating Real English".

Eksamensformen på de fleste frie emner er portfolio, som kan bestå af mange forskellige typer skriftlige opgaver samt mundtlige præsentationer (formen varierer fra kursus til kursus). Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale.

Muligheder på studiet

 Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan for eksempel vælge tilvalg i: 

  • Oversættelse og tværkulturel formidling
  • Global history
  • Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik
  • Writing in English

Du kan også sammensætte din erhvervsprofil ved at vælge tilvalgskurser på op til 30 ECTS, som du tager uden for faget.

Du har desuden rig mulighed for at afprøve dine kompetencer i et projektorienteret forløb eller tage et studieophold i udlandet. Læs mere om projektorienteret forløb (Academic Internship) og udlandsophold.

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af to års studier fordelt på fire semestre.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i engelsk med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.