Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Engelsk > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen er på to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du kan i høj grad selv vælge studieemner, da uddannelsen primært er opbygget omkring en række frie emner.

Udbuddet af frie emner varierer fra år til år, men som eksempler kan nævnes kurser som "Images of Childhood in Victorian Art and Literature", "Ethnicity in American Literature and Film", "L.A. Story: Cultural Aspects of Los Angeles", "Foreign Policy Decision Making", "Globalization, World Order, and Theories of International Relations", "Global Europe", "Language and Cognition" og "Corpus Linguistics: Investigating Real English".

Eksamensformen på de fleste frie emner er portfolio, som kan bestå af mange forskellige typer skriftlige opgaver samt mundtlige præsentationer (formen varierer fra kursus til kursus). Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale.

Profiltoninger

Kurserne og indholdet af kandidatuddannelsen i engelsk varierer meget, alt efter om du vil fokusere på et bestemt område eller sprede dig over flere. Du kan vælge at sammensætte din uddannelse efter en individuel plan, eller du vælge at følge en af de tre profiler der findes på uddannelsen, og som inkluderer obligatoriske elementer men stadig tillader en individuel toning. De tre profiler, du kan vælge på kandidatuddannelsen i engelsk er:

  • Europas Kulturelle Identiteter
  • Oversættelse og Formidling
  • Gymnasierettet profil

Du har også mulighed for selv at sammensætte din profil ved at vælge tilvalgskurser på op til 30 ECTS, som du tager uden for det centrale fag.

Opbygning

Her kan du se hvordan uddannelsen er opbygget på det centrale fag og de tre profiltoninger.

Det centrale fag (uden profiltoning)

1. år 1. semester 2. semester

Frit emne 1 (15 ECTS)

Frit emne 2 (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

eller

Tilvalg A i engelsk (15 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)

eller

tilvalg B i engelsk (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Frit emne 3 (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Frit emne 4 med  skriftlig og mundtlig sprogfærdighed på engelsk (15 ECTS)

Europas kulturelle identiteter

Hvad er Europa? Hvor kommer Europa fra? Og hvor er Europa på vej hen? Det er disse spørgsmål, som profilen vil forsøge at besvare ved i oversigt- og specialkurser at tage fat på det lange perspektiv i den europæiske virkelighed, vi befinder os i.

1. år 1. semester 2. semester

Frit emne 1 (15 ECTS)

Frit emne 2 (15 ECTS)

Europas kulturelle identiteter 1 (15 ECTS) Europas kulturelle identiteter 2 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Frit emne 3 (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Frit valgt emne 4 med skriftlig og mundtlig sprogfærdighed på engelsk (15 ECTS)

Oversættelse og formidling

Profilen i Oversættelse og Formidling omfatter både praksis (egen oversættelse og oversættelseskritik) og teori (refleksion over og kritisk stillingtagen til de forskellige problemer der behandles inden for moderne oversættelsesstudier).

1. år 1. semester 2. semester

Frit emne 1 (15 ECTS)

Frit emne 2 (15 ECTS)

Oversættelse i teori og praksis (15 ECTS) Særligt studeret område inden for oversættelsesstudier (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Frit emne 3 (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Frit valgt emne 4 med skriftlig og mundtlig sprogfærdighed på engelsk (15 ECTS)

Gymnasierettet profil

Den særlige gymnasieprofil sigter på at kvalificere dig til at undervise unge inden for de gymnasiale uddannelser, men lægger også op til engelskfaglig beskæftigelse ved fx seminarier og på VUC.

Hvis du vil være gymnasielærer, kan du godt blive ansat alene med ét fag, men skolerne foretrækker lærere, der kan undervise i to forskellige fag. Du kan kombinere dit fag med en fagpakke, der består af i alt 1½ års studier fra et andet gymnasiefag. Gymnasielæreruddannelsen kommer så til at bestå af 3½ års grundfag og 1½ års sidefag.

1. år 1. semester 2. semester

Frit emne 1 (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS)

Kandidatsidefag (15 ECTS) Kandidatsidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Frit emne 3 (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS)

Fremmedsprogstilegnelse med skriftlig og mundtlig sprogfærdighed i engelsk (15 ECTS)

Projektorienteret forløb og udlandsophold

På kandidatuddannelsen i engelsk har du desuden rig mulighed for at afprøve dine kompetencer i et projektorienteret forløb eller tage et studieophold i udlandet. Læs mere om projektorienteret forløb og udlandsophold.