Adgangskrav

Du kan søge ind på erhvervskandidatuddannelsen i datalogi, hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende bacheloruddannelse, og du har en dokumenteret ansættelsesaftale svarende til mindst 25 timers relevant arbejde om ugen i gennemsnit eller en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser inden for 4 år fra ansøgningstidspunktet, opfylder du automatisk de fagspecifikke adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Datalogi fra Københavns Universitet
 • Datalogi-økonomi fra Københavns Universitet
 • Machine learning og datavidenskab fra Københavns Universitet
 • Datalogi fra Aalborg Universitet
 • Datalogi fra Aarhus Universitet
 • Datalogi fra Syddansk Universitet
 • Naturvidenskab og IT med kandidatadgangsfagpakken i datalogi fra Københavns Universitet

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene eller er mere end 4 år gammel på ansøgningstidspunktet, vurderer vi din ansøgning individuelt. Det betyder, at vi vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Hvis du har en bachelorgrad i:

 • Matematik fra Københavns Universitet
 • Fysik fra Københavns Universitet
 • Kommunikation og IT fra Københavns Universitet
 • Software udvikling fra IT Universitetet
 • Softwareteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Software fra Aalborg Universitet
 • IT med en specialisering i software udvikling fra Aarhus Universitet

er du kvalificeret til optagelse, hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

 • Kurser i datalogi svarende til mindst 60 ECTS-point med følgende fordeling:
  • Mindst 10 ECTS-point inden for programmering, dækkende mindst to væsentlig forskellige programmeringsparadigmer.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for computersystemsarkitektur, inklusiv processorarkitektur, styresystemer, datanetværk, databaser osv.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for teoretisk datalogi, inklusiv algoritmer og datastruktur, komputabilitet og kompleksitet, formelle sprog, programmeringssprogteori og kompilation osv.
 • Kurser i matematik svarende samlet til mindst 7,5 ECTS-point inden for diskret matematik, lineær algebra og matematisk modellering.

Hvis du har en bachelorgrad i datalogi eller et tilsvarende område fra et nordisk eller internationalt universitet er du blevet kvalificeret til optagelse, hvis din uddannelse indeholder følgende: 

 • Kurser i datalogi svarende til mindst 60 ECTS-point med følgende fordeling:
  • Mindst 10 ECTS-point inden for programmering, dækkende mindst to væsentlig forskellige programmeringsparadigmer.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for computersystemsarkitektur, inklusiv processorarkitektur, styresystemer, datanetværk, databaser osv.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for teoretisk datalogi, inklusiv algoritmer og datastruktur, komputabilitet og kompleksitet, formelle sprog, programmeringssprogteori og kompilation osv.
 • Kurser i matematik svarende samlet til mindst 7,5 ECTS-point inden for diskret matematik, lineær algebra og matematisk modellering.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Beskæftigelseskrav

Du skal enten have en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Eller du skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.