Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på erhvervskandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Derudover skal du have enten en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Eller du skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med mindst samme arbejdsbelastning (25 timer).

Ansøgningsprocedure

Du søger optagelse og indskrivning gennem ansøgningsportalen.

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund.

Ansøgning og optagelsestal

Antal pladser på uddannelsen i:

  • 2020: 130

Antal ansøgere i:

  • 2020: 11

Blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt optagelse?

  • 2020: Ja

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i datalogi, datalogi-økonomi, machine learning og datavidenskab fra et dansk universitet.
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i naturvidenskab og IT med kandidatadgangsfagpakken i datalogi fra Københavns Universitet.
  3. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Det totale antal ECTS-point inden for datalogi samt de opnåede karakterer.