Undervisning og opbygning

Erhvervskandidatuddannelsen som datalog er fireårig og afsluttes med et specialeprojekt.

Du kan vælge at kombinere frit mellem en lang række datalogiske kurser. Bl.a. inden for digital billedbehandling, programmeringssprog, distribuerede og parallelle systemer, systemudvikling, menneske-maskine grænseflader, kombinatorisk optimering og computerspil.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb med en uddannelsesprofil, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde.

Halvdelen af dit studium består af selvvalgte og selvstændige projekter (inklusive specialeprojektet).

Du har gode muligheder for studieophold i udlandet, fordi Københavns Universitet har udvekslingsaftaler med en lang række universiteter over hele verden.

Du afslutter din uddannelse med et speciale. Nedenfor får du en fornemmelse af emner fra en række tidligere specialeopgaver.

  • Syntese af den elektriske guitars lyd baseret på lydanalyse og fysik
  • Private brugeres problemer med computeren i hjemmet
  • Robotnavigation
  • Developing distributed computing solutions combining grid computing and Internet computing

Uddannelsens opbygning

Forløbet på kandidatuddannelsen er skitseret nedenfor. Bemærk, at placeringen af begrænset valgfrie kurser varierer efter, hvilke kurser du vælger.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden her til foråret.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år  Advanced Programming Advanced Computer Systems Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Relevant beskæftigelse
2. år Advanced Algorithms and Data Structures Machine Learning Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Relevant beskæftigelse
3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
Relevant beskæftigelse
4. år Speciale
Relevant beskæftigelse

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.