Supplering

I vurderingen af adgangsgrundlaget til den erhvervskandidatuddannelse, som du søger om optagelse på, må der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse og beskæftigelseskravet. Du kan altså ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en erhvervskandidatuddannelse for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.