Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

For at kunne søge optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i jura skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Derudover skal du have enten en dokumenteret ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Eller du skal være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø. Din bacheloruddannelse må maksimalt være 4 år gammel.

Vær opmærksom på, at ønsker du at beholde dit retskrav til den almindelige kandidatuddannelse i jura, skal du også søge om optagelse på den almindelige kandidatuddannelse senest 1. marts. Kan du blive optaget på både den almindelige kandidatuddannelse i jura og på erhvervskandidatuddannelsen i jura, vil fakultetet rette henvendelse til dig med henblik på at få afklaret hvilken en af uddannelserne, du ønsker at påbegynde.

Adgangskrav og frister:

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis du ikke bekræfter rettidigt (tidsfristen vil fremgå af dit svarbrev), mister du din studieplads.

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse via ansøgningsportalen. Bemærk, du må oprette max 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart. Fra fjerde prioritet og lavere vil ansøgningerne blive annulleret.

Det er ikke muligt at søge i papirform eller via KU-net. Hold evt. brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning. Vi anbefaler Firefox som browser.

Følg din ansøgning - log ind her

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet når du logger ind på din ansøgning.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningsfristens udløb ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Du har oplysningspligt og kan overføre dokumentation via dataudveksling

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Du skal uploade følgende bilag samt:

  • Eksamensudskrifter fra din bacheloruddannelse
  • Dokumentation for beståede fag og kurser, hvis du har en uafsluttet kandidatuddannelse eller er kandidat (jf. oplysningspligt).
  • Dokumentation på ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit, eller
  • Dokumentation på at du er iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
  • Tro og love-erklæring om relevant dokumentation og vedr. forpligtelse til at give Det Juridiske Fakultet besked om væsentlige ændringer i beskæftigelsen/iværksættervirksomheden i løbet af hele studietiden.

Du skal bruge de tilgængelige skabeloner til tro og love-erklæringen og til beskæftigelseskravet

Nemt at sende dokumentation - dataudveksling

Er du fra KU, AU, AAU, SDU eller ITU anbefaler vi, at du overfører dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se evt. brugervejledning til Ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at vi modtager dokumentationen. Du skal altså selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse os om det i din ansøgning, og sørge for at uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.