Beskæftigelseskrav

Når du søger ind på en erhvervskandidatuddannelse, skal du ikke kun opfylde de uddannelsesmæssige adgangskrav. Du skal også opfylde kravet om relevant beskæftigelse eller iværksættervirksomhed. 

På denne siden finder du vejledning og links til de dokumenter vedr. beskæftigelse, der skal udfyldes og uploades, når du søger om optagelse.

Særligt for ansatte i en offentlig eller privat virksomhed:

 • Du skal dokumentere, at du er i relevant beskæftigelse.
 • Du skal være beskæftiget i minimum 25 timer ugentligt i gennemsnit.
 • Dine arbejdsopgaver skal være tilrettelagt således at det er muligt for dig at gennemføre erhvervskandidatuddannelsen på 4 år.
 • Du skal udfylde og uploade tro og love-erklæringen samt bilag vedr. beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed.
 • Du skal dokumentere, at din virksomhed og dig er bekendt med formål og vilkår for at indgå i et erhvervskandidatforløb. Du skal derfor kunne dokumentere en sammenhæng mellem ansættelse og uddannelse samt den forventede arbejdstid i ansættelsen.

Særligt for iværksættere

 • Du skal kunne dokumentere at din er iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed.
 • Virksomheden skal enten have omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller være tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
 • Du skal udfylde og uploade tro og love-erklæringen samt bilag vedr. iværksættervirksomhed.

Fælles for såvel ansatte i en offentlig eller privat virksomhed som for iværksættere:

 • Du skal give besked til fakultetet, hvis din beskæftigelsessituation ændrer sig.
 • Hvis fakultetet vurderer, at du ikke længere opfylder kravet til relevant beskæftigelse eller iværksættervirksomhed, vil du blive overflyttet til den juridiske kandidatuddannelse på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • Skifter du arbejdsgiver, får væsentligt ændrede arbejdsopgaver eller overgår fra iværksættervirksomhed til anden relevant beskæftigelse, skal du søge fakultetet om tilladelse til at fortsætte på Erhvervskandidatuddannelsen.
 • Hvis fakultetet vurderer, at den nye beskæftigelse ikke lever op til kravet om relevant beskæftigelse, vil du blive overflyttet til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart.
 • To gange årligt vil fakultetet indhente dokumentation for din beskæftigelse.
 • Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.
 • Det Juridiske Fakultet kan indhente dokumentation for, at dine oplysninger er korrekte.
 • Studerende ved en erhvervskandidatuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig på en anden erhvervskandidatuddannelse eller kandidatuddannelse på heltid.