Planlæg din erhvervskandidatuddannelse

Erhvervskandidatuddannelsen i jura er normeret til fire års studier på deltid. Der er stor grad af valgfrihed på uddannelsen, da du kun har to obligatoriske fag og et speciale. Det er derfor en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb. En studieplan kan hjælpe dig til at skabe overblik og synliggøre, hvilke fag du skal tilmelde dig hvornår.   

Sådan laver du en studieplan

I arbejdet med studieplanen kan du også overveje om du:

  • vil specialisere dig i en bestemt retning?
  • vil kombinere din uddannelse med fag fra andre uddannelser?
  • vil du læse et semester i udlandet?

Husk også at få tjekket hvornår der er ansøgningsfrist hvis du vil tage fag eller lave et projekt uden for jura.

Overvej også gerne, hvordan du har lyst til at engagere dig i det faglige og sociale studiemiljø.

Dine prioriteringer og mål vil sikkert ændre sig undervejs, så revidér gerne din plan hvert semester.

Kontakt Studie- & Karrierevejledningen, hvis du har brug for hjælp til at planlægge kandidatuddannelsen.

Det første semester og tilmelding til valgfag

Du bliver automatisk tilmeldt det ene obligatoriske fag (Civilprocesret) på kandidatuddannelsens 1. semester.

Studiestart

Der er studiestart for alle kandidatstuderende i dagene op til at semesteret starter. Her kan du møde andre studerende, høre om uddannelsens opbygning, muligheder og det sociale liv på studiet.

Læs mere om studiestart.

SU

Man kan ikke få SU under uddannelsen.