Udenlandsk uddannelse og statsborgerskab

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, vil din ansøgning bliver vurderet individuelt.

Du skal uploade dokumentation

For at kunne vurdere om din uddannelse er adgangsgivende til kandidatuddannelsen i jura, skal vi bruge følgende dokumentation:

 • eksamensbeviser
 • en kopi af eller et link til studieordningen på din bacheloruddannelse
 • kursusbeskrivelser af alle beståede eksamener fra din bacheloruddannelse
 • omsætningstabel af karakterskalaen
 • hvis du har fået din uddannelse vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, skal du uploade afgørelsen
 • dokumentation for dine danskkundskaber (se nedenfor)
 • dokumentation for dit statsborgerskab
 • dokumentation for Engelsk B

Derudover skal du uploade dokumentation på enten:

 1. ansættelsesaftale på baggrund af din bacheloruddannelse svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit
 2. eller at du er iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten:

a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller

b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

 • tro og love-erklæring om relevant dokumentation og vedr. forpligtelse til at give Det Juridisk Fakultet besked om væsentlige ændringer i beskæftigelsen / iværksættervirksomheden i løbet af hele studietiden.

Du skal bruge de tilgængelige skabeloner til tro og love-erklæringen og til beskæftigelseskravet.

 

Dokumentation for dine danskkundskaber

Du skal dokumentere dine danskkundskaber. Det kan du gøre ved at uploade et af følgende:

 • gymnasiebevis (Dansk A)
 • bevis på, at du har bestået Studieprøven i dansk
 • anden dokumentation for, at du har bestået dansk svarende til A-niveau.
 • er du nordisk statsborger, kan du i stedet dokumentere, at du har bestået dit modersmål på niveau svarende til dansk A.

Hvad gør du, hvis du mangler dokumentation?

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring og gerne en dato for, hvornår du uploader dokumentationen. Du modtager efterfølgende en besked i ansøgningsportalen med en frist for, hvornår du senest skal have uploadet dokumentationen. Hvis vi ikke har fået besked om eventuelle mangler og årsagen til det, vil din ansøgning blive behandlet på baggrund af de informationer, vi har modtaget.

Uddannelsesgebyr

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz, skal du betale uddannelsesgebyr. Læs mere om uddannelsesgebyr og betaling.