Brancher for  jurister

Se hvor nyuddannede jurister (fra 2010-2015) har fået deres første job:

 Kilde: Danmarks Statistik, 2017

Fordelingen er grupperet i overordnede brancher som fx pension, forsikring og finansiel service. Disse branchegrupperinger dækker over mange forskelligartede jobtitler og arbejdsopgaver. Det er muligt, i de fleste brancher, at arbejde specialiseret med juridiske problemstillinger (at være specialist) eller med overordnede og tværfaglige problemstillinger med juridisk relevans (at være generalist).

Nogle jurister bevæger sig videre til andre job i samme branche eller til job i en anden branche. Juristers karriereveje er mangfoldige og udvikler sig typisk over tid.