Tidligere optaget på en videregående uddannelse

Hvis du har været optaget på en kandidatuddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om indskrivning eller optagelse. Har du eksamener, der svarer til minimum 1. studieår, skal du sandsynligvis søge om indskrivning.  

Se de forskellige former for indskrivning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt studievejledningen

Hvis du er i tvivl, om du skal søge om genindskrivning, studieskifte, overflytning eller optagelse, kan du kontakte studievejledningen. De kan også hjælpe med dine spørgsmål om dokumentation i forbindelse med ovenstående.

Søg merit for tidligere uddannelse

Bemærk, du har pligt til at søge om merit for de fag eller kurser, du eventuelt har bestået på en tidligere uafsluttet videregående uddannelse på samme niveau, uanset om du søger om indskrivning på en uddannelse eller om optagelse.

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelser

Hvis du allerede har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt ikke blive optaget på en ny kandidatuddannelse. Læs mere om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse og se undtagelser fra reglen.