Faglig profil og job. Foto: Sara Galbiati

Faglig profil og job

Profil

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan samfundet fungerer og udvikler sig. Kort fortalt handler studiet af politik om "hvem der får hvad, hvornår og hvorfor".

Erhvervskandidatuddannelsen er normeret til fire års deltidsstudium. Uddannelsen giver ret til betegnelsen KA i statskundskab (cand.scient.pol.) nøjagtig som fuldtidsstudiet. Uddannelsens struktur kan du læse mere om under punktet "Undervisning og opbygning".

Statskundskab har et aktivt socialt miljø. Ved siden af dine studier kan du for eksempel engagere dig i studenterpolitik, du kan være med til at arrangere debatter eller indgå i redaktionen på ét af statskundskabs blade. Du kan også spille med på statskundskabs fodboldhold, deltage i revyen eller deltage på en af de tilbagevendende studieture arrangeret af andre studerende.

Jobmuligheder

Erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab gør dig i stand til at analysere og vurdere komplekse problemstillinger samtidig med at din ansættelse sideløbende med studiet giver dig indblik i arbejdsmarkedet. Du udvikler forståelse for hvordan, og ikke mindst hvorfor, politiske og samfundsmæssige fænomener forløber som de gør. Den samfundsfaglige viden som du tilegner dig på statskundskab sammen med din erhvervserfaring som kandidat fra erhvervskandidatuddannelsen har brede anvendelsesmuligheder.

Mange kandidater får arbejde i ministerier, kommuner og regioner. Der er dog også gode muligheder for at komme til at arbejde i private virksomheder, konsulentbureauer, politiske partier, internationale organisationer og lignende steder.