Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i farmaci eller
 • har en afsluttet bacheloruddannelse i farmaci. 

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab, når du

 • har en bacheloruddannelse i farmaci fra Københavns Universitet
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført nedenstående bacheloruddannelse:

 • Bachelor i farmaci – Syddansk Universitet

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en farmaceutisk bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet, som opfylder følgende:

 • Din uddannelse skal fagligt svare til bacheloruddannelsen i farmaci på Københavns Universitet.
 • Du skal have bestået studieelementer for 180 ECTS, svarende til en 3-årig bacheloruddannelse.

Et optagelsesudvalg vurderer din ansøgning på baggrund af dine faglige kvalifikationer, dit CV og en beskrivelse af faglig relevans.

 

Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

 

Du skal have bestået din adgangsgivende bacheloruddannelse senest 5 år inden studiestart.

Hvis den er ældre end 5 år gammel, kan du søge om en dispensation for forældelseskravet.

Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du uploade følgende dokumenter i ansøgningsportalen, når du udarbejder din ansøgning om optag:

 • En ansøgning hvor du selv beskriver, hvordan du siden færdiggørelsen af din bacheloruddannelse har vedligeholdt din faglige kvalifikationer (fx relevant arbejde, praktikker, efteruddannelse)
 • Dokumentation – fx ansættelseskontrakter, diplomer osv.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 •  A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i

 • september, skal du bestå studieprøven senest 15. august
 • februar, skal du bestå studieprøven senest 15. januar.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.