Merit for tidligere uddannelse

Hvis du har bestået fag og kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du oplyse os om det, når du søger i ansøgningsportalen.

Hvis du først går til eksamen i fag og kurser på din tidligere kandidatuddannelse, efter du har søgt i ansøgningsportalen, skal du sende en meritansøgning, når du er blevet optaget og har bestået kurserne. Du skal bruge blanketten om merit, som du finder på KUnet.

Hvorfor skal jeg søge merit?

Ud over at du har skal søge om merit, fordi det fremgår af lovgivningen, skal du også søge, fordi nogle af de fag og kruser, du har bestået, kan erstatte nogle af de fag og kurser, du skal tage på den nye uddannelse. Det betyder, at du skal tage færre fag og kurser og dermed kan blive hurtigere færdig med din nye kandidatuddannelse.

Krav til dokumentation

For at kunne behandle din ansøgning om startmerit, skal meritansøgningen indeholde følgende elementer:

  • Fagbeskrivelser af de fag og kurser, du har bestået. Det kan fx være uddrag fra en studieordning eller beskrivelser fra nettet. Som udgangspunkt er det ikke tilstrækkeligt at henvise til et link: Der skal fremsendes elektroniske dokumenter - gerne i word eller pdf-format. Det er vigtigt, at materialet er præcist og ikke blot en hel modulbeskrivelse. Dvs. specifikke kursusbeskrivelser indeholdende bl.a.:

o    undervisningsformer (forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser)
o    timetal for hver af de forskellige kurser/fag
o    studiemål/kompetencer, der tilstræbes gennem et kursus
o    de anvendte lærebøger

  • Eksamensbevis, eksamensudskrift eller karakterblad inkl. dato for beståelse af hvert element. Ansøgere fra Københavns Universitet kan springe dette element over.