Undervisning og opbygning

Opbygning

Kandidatdelen i farmaceutisk videnskab er udviklet som et alternativ til farmaceutuddannelsen. Det første halve år følger du obligatoriske kurser sammen med farmaceutstuderende. Det næste 1½ år sammensætter du selv med valgfrie kurser og minimum et halvt års speciale. Du har også mulighed for at tage et halvt års studieophold i lægemiddelindustrien i Danmark eller udlandet, som du kan vælge at kombinere med dit speciale, så studieopholdet forlænges til et år.

Obligatoriske kurser

  • Pharmaceutical Policy Pharmacotherapy
  • Toxicology and Drug Safety
  • Medicinal and Biostructural Chemistry
  • Advanced Pharmaceutics

Valgfrie kurser

Et valgfrit kursus kan være et teoretisk kursus, et laboratoriekursus eller et projektarbejde. School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) udbyder omkring 27 valgfrie kurser, der bredt dækker de mest almindelige farmaceutiske specialiseringer. På grund af farmaceutuddannelsens faglige bredde er det muligt at vælge kurser fra andre fakulteter på Københavns Universitet eller fra andre uddannelsesinstitutioner, fx CBS, RUC og DTU. Du kan også vælge at tage valgfag i udlandet.

Speciale

Før du bliver cand.scient.pharm. skal du skrive speciale. Det er en farmaceutisk relevant forskningsopgave af minimum et halvt års varighed. Du er tilknyttet en forsker, der fungerer som specialevejleder. Du har mulighed for at følge valgfrie kurser, der lægger op til specialeemnet og dermed specialisere dig.

Mange specialevejledere har gode kontakter til industri og udland og kan eventuelt formidle et specialeophold uden for PharmaSchool. Den mulighed benytter mere end halvdelen af de specialestuderende sig af. De fleste af disse skriver speciale i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

1. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Pharmaceutical Policy

Medicinal and Biostructural Chemistry Valgfrie kurser eller individuelt tilrettelagt studieenhed
Toxicology and Drug Safety Advanced Pharmaceutics
2. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Valgfrie kurser eller individuelt tilrettelagt studieenhed
og/eller kandidatspeciale

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelse i KU's kursusdatabase.