Ansøgningsguide

Din ansøgning trin for trin

I skemaet nedenfor finder du en trinvis guide, som kan hjælpe dig i din ansøgning til kandidatuddannelsen i farmaci, hvis du lever op til adgangskravene. Skemaet gennemgår ansøgningsprocessen i Den digitale ansøgningsportal og viser blandt andet, hvor i ansøgningen du skal oploade den nødvendige dokumentation.

Vi anbefaler, at du anvender Firefox som browser, når du går i gang med ansøgningen.

Den digitale ansøgningsportal - kandidatansøgning på KU

Ansøgningsportalen er åben:

Studiestart februar: 15. august til 15. oktober

Studiestart september: 16. januar til 1. marts

https://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx

Vælg 'login'. Se brugervejledning om velkomstside og login muligheder.
Vælg Københavns Universitet på WAYF listen. Se brugervejledning om WAYF .

Vælg fanebladet 'Opret ansøgning' for at begynde din ansøgningsproces.

Er fanebladet ikke forudfyldt med de rette informationer, skal du i venstre side vælge 'Københavns Universitet' og 'kandidatuddannelse'. Skriv derefter 'farmaci' ud for 'Uddannelsesnavn' og klik på 'Søg'. Vælg uddannelsen i listen nedenfor og klik 'Videre til oprettelse af ansøgning'.

Se brugervejledning for at begynde oprettelse af ansøgning.
Klik 'Indhent oplysninger' for at dataudveksle oplysninger om din uddannelsesbaggrund fra den valgte institution. Klik ‘Næste’.

Som KU-studerende er KU automatisk valgt. Er du fra SDU, skal du give tilladelse til dataudveksling. Se evt. brugervejledning om dataudveksling.

Dine personlige oplysninger vises her. Indtast dit telefonnummer.

Klik 'Næste'.

Hvis du ikke har et telefonnummer, skal du vælge en 8-cifret kode.

Adgangsgrundlag -
Beståede videregående uddannelser / Ikke færdiggjorte videregående uddannelser


Her vises resultatet af din dataudveksling. Hvis der skulle mangle informationer om dine tidligere studier, er det dit eget ansvar at uploade dokumentation under dette punkt.

'Beståede videregående uddannelser': Upload dokumentation, hvis du allerede har færdiggjort en bacheloruddannelse.

'Ikke færdiggjorte videregående uddannelser': Upload dokumentation, hvis du er i gang med en bacheloruddannelse og endnu ikke er blevet færdig.

Det er dit eget ansvar at sikre, at dit adgangsgrundlag er importeret korrekt via dataudveksling. Hvis dataudvekslingen er mangelfuld, skal du selv uploade dokumentationen.

Upload en oversigt over dine studieaktiviteter i PDF.


Navngiv dokumenterne med navnet på din bacheloruddannelse.

Adgangsgrundlag – sprogkundskaber &
yderligere dokumentation


Du behøver ikke uploade dokumentation under disse punkter, når du har en bacheloruddannelse fra KU eller SDU.
Adgangsgrundlag - adgangsgivende uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution?

Vælg ‘Ja’.

Som ansøger med direkte adgang er din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution.

Diverse - beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser?

Vælg 'Nej' hvis du ikke har bestået uddannelseselementer på kandidatniveau.

Vælg 'Ja' hvis du har bestået uddannelseselementer på kandidatniveau eller hvis du allerede har en kandidatgrad. Du bliver derefter bedt om at uploade dokumentation for disse uddannelsesaktiviteter.

Du er forpligtet til at oplyse, om du har påbegyndt og/eller afsluttet en kandidatuddannelse. Vi vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele.

Upload dit kandidatbevis eller en oversigt over dine kandidat-studieaktiviteter i PDF.


Navngiv dokumenterne med navnet på din kandidatuddannelse.

Under 'Vis ansøgning' (scroll ned) kan du tjekke, om din ansøgning er udfyldt korrekt. Hvis du vil ændre i den, skal du klikke på knapperne i proceslinjen for at gå til tidligere trin.  Vælg 'Næste' flere gange for at komme tilbage til ‘Vis ansøgning’.
Klik ‘Send ansøgning’ for at sende din ansøgning.

Du vil modtage en kvittering for modtagelsen via e-mail. Tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager mailen.
Se brugervejledning om beskeder fra portalen.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra universitetet, når du logger ind på din ansøgning.