Karrieremuligheder

Her kan du se en film og læse en række interviews om, hvad man som færdiguddannet farmaceut kan beskæftige sig med:

Apotek

Arbejdet på et apotek handler om at rådgive om lægemidler og optimal lægemiddelanvendelse. Apoteker og sygehusapoteker ledes af farmaceuter, der støtter læger i valg af lægemidler, informerer patienter om dosering, virkning og bivirkninger og har ansvaret for at gennemgå recepter for at undgå fejlmedicinering.
Læs et interview med Rasmus, der arbejder som farmaceut på et apotek.

Lægemiddelformulering

Mange stoffer kan ikke optages direkte i kroppen. Andre optages, i terapeutisk sammenhæng, forkerte steder og har derfor ingen – eller måske ligefrem skadelig – effekt. Den største udfordring er derfor at få det virksomme lægemiddelstof transporteret til det rigtige sted i kroppen og få det gjort tilgængeligt i den optimale dosis.

Det er her formuleringseksperterne kommer ind i billedet med deres viden om de forskellige lægemiddelformer (eksempelvis salve, tabletter, øjendråber, injektionsvæske), deres forståelse af lægemiddelstoffets kemi og deres viden om, hvordan kroppen optager forskellige stoffer.
Læs et interview med Ole, der er formuleringsfarmaceut hos Novozymes.

Basisforskning

Et lille hold af farmaceutiske eksperter benytter biokemiske metoder og/eller dyreforsøg til at afgøre, om en ny ide har potentiale til videreudvikling. Hvis forsøgene falder positivt ud, og lovende kemiske forbindelser identificeres, er der basis for et egentligt forskningsprojekt, hvor der arbejdes på at optimere og yderligere beskrive det aktive stof.
Læs et interview med Frederik, der arbejder med basisforskning ved Novo Nordisk.

Klinisk farmaci

Arbejdet med klinisk farmaci kan bl.a. handle om at bruge tid på de forskellige afdelinger på et hospital, hvor den kliniske farmaceut laver medicingennemgang. Det vil sige en kritisk vurdering af en patients ordinerede lægemidler. Formålet med medicingennemgang er at sikre rationel farmakoterapi – altså at man sørger for, at patienten får de mest effektive lægemidler med de færreste bivirkninger til den laveste pris.
Læs et interview med Christina, der arbejder som klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn.

Klinisk udvikling

Når et lægemiddel testes på mennesker, kaldes det klinisk afprøvning. Formålet med de forskellige kliniske studier (fase 1 til fase 4) er, at finde ud af, om et lægemiddel eller en behandlingsform er sikker og effektiv til behandling af en given tilstand eller sygdom. Der findes særlige internationale retningslinjer, der skal sikre, at etik og god klinisk praksis overholdes.
Læs et interview med Jesper, der arbejder med klinisk udvikling.

Lægemiddelfremstilling og kvalitetssikring

Når et lægemiddel skal fremstilles i et omfang, så det kan sælges til patienter verden over, spiller valg af maskiner og fremstillingsproces en afgørende rolle for kvaliteten – som løbende kontrolleres for at leve op til myndighedernes krav om ensartethed, holdbarhed og hygiejne.
Læs et interview med Karen, der arbejder med kvalitetssikring af lægemidler.

Markedsføring

For at sikre kendskabet til det nyudviklede lægemiddel tilrettelægges en markedsføringsplan, der bl.a. skal tage hensyn til forskellige landes forskellige lovgivning på lægemiddelområdet. For at være rustet til en faglig dialog med det sundhedspersonale, der distribuerer og udskriver lægemidler, benyttes kandidater med lægemiddelfaglig baggrund til at varetage opgaverne med markedsføring og information.
Læs et interview med Mathias, der arbejder med salg og markedsføring.