Når mennesker motiverer

Rasmus Ploug Winchler Larsen
Farmaceut
Lyngby Svane Apotek

Jeg søgte ikke ind på farmaceutuddannelsen, fordi jeg vidste, jeg skulle beskæftige mig med sundhed, mennesker og lægemidler. Det kom sig faktisk af, at jeg i den gode gymnasietid var lidt lun på en pige, som inviterede mig med til åbent hus på farmaceutuddannelsen i København. Jeg havde ellers ikke skænket uddannelsen en tanke, men jeg var ung og forelsket – takkede derfor ja, og tog engageret med til Københavns Universitet.

Farmaceutuddannelsen lød ret fed – både hvad angår indhold, karriere- muligheder og alt det sociale på uddan-nelsesstedet. Jeg syntes, at biologi og kemi var temmelig interessant, men om jeg lige skulle være farmaceut, det havde jeg ikke overvejet før.

Til trods for, at jeg også var blevet tilbudt en plads på lærerseminariet i Vordingborg, så søgte jeg ind på farmaceutuddannelsen og blev optaget. Da jeg havde været der et halvt år tænkte jeg: Det er sgu livet, det her. Og så blev jeg hængende – og har i øvrigt ikke fortrudt det på noget tidspunkt. Den unge pige? Ja, hun blev ikke farmaceut.

SUCCESOPLEVELSE PÅ APOTEKET

Under studiet blev der fortalt meget om, hvor mange muligheder vi har som farmaceuter. Jeg forestillede mig nok, at jeg skulle havne i industrien og havde egentlig ikke skænket apoteksvæsnet en tanke. Jeg røg imidlertid til et apotek i Jylland på studieophold og havde en rigtig god og sjov oplevelse derovre. På det tidspunkt havde jeg allerede skrevet specialeaftale, som gik i en helt anden retning. Men jeg besluttede at holde sindet åbent.

Mens jeg skrev speciale begyndte jeg også at skrive jobansøgninger – blandt andet til nogle apoteker – og det endte med, at jeg fik jobbet her, så jeg skulle pludselig skynde mig at skrive mit speciale færdigt.

APOTEKET BINDER HELE UDDANNELSEN SAMMEN

Jobbet som farmaceut på et apotek knytter hele uddannelsen sammen. Noget af det sjoveste ved mit job er, at apoteksverdenen i Danmark ikke er så stor, så alle kender alle, og det tiltaler mig, for jeg kan godt lide at tale med folk og netværke. Og ret hurtigt så kender man hele branchen fra Brande til Bornholm.

Som ansat på et apotek skal man kunne lide at tale med mennesker. Man kommer ikke uden om, at kundekontakt er en del af det at være på apotek, så det skal man kunne lide. Personligt synes jeg ikke, der er noget bedre end at stå ude i skranken og så – nu har jeg tillagt mig lidt skæg – der kommer en dreng, som kigger op på sin mor og siger "mor, er det julemanden?" Så trækker jeg lidt på smilebåndet, mens moren siger "nej nej, det er apotekeren."

Farmaceuter har et overblik over lægemidler, der gør os i stand til at give brugerne af lægemidlerne en professionel, uvildig rådgivning. Vi informerer ikke alle om alt, men koncentrerer os om at give den nødvendige information og rådgivning til dem, der har behov for det. Det er i den vurdering, vi bruger vores uddannelse som lægemiddeleksperter allermest.

Som apoteksfarmaceut får du styrket dine evner til at formidle og kommunikere, da det er vores ansvar, at lægemiddelbrugerne får gavn af vores brede lægemiddelkendskab. Det synes jeg er både opløftende og motiverende.

ANSVARLIG FOR KVALITETSSIKRING

Alle apoteker skal leve op til nogle strenge kvalitetskrav, og her på stedet er jeg ansvarlig for kvaliteten både internt og eksternt. Det betyder, at det er mig, der skal følge op, hvis der er sket en fejllevering af medicin. Så skal jeg finde ud af, hvad der er sket, hvor risikofyldt det er, og om vi kan lære noget af vores fejl.

Apoteksfarmaceuter er først og fremmest rådgivere og vejledere i brugen af medicin. Ikke kun ansigt til ansigt med brugerne i skranken, men også med andre professionelle i sundhedsvæsenet.

Her på apoteket har vi et tæt samarbejde med kommunen. Jeg kører meget ud til plejehjemmene på konsulentbasis for at undervise personalet i korrekt medicinhåndtering og ikke mindst anvendelse af lægemidlerne. Det er både spændende og afvekslende, men mest af alt, så tænder jeg på at motivere andre. Hvis jeg fx er ude på et plejehjem og snakker med sygeplejerskerne om, at de bliver nødt til at overvåge, om deres køleskabe køler korrekt, så lægemidlerne ikke tager skade. Så er det jo rigtig fedt, at de rent faktisk er begyndt at overvåge, køleskabene næste gang jeg dukker op.