Faglig dialog der rykker

Jesper Neergaard
Clinical Research Associate
Quintiles

Jeg er nok lidt opfostret inden for farmaceutverdenen med en far, der er farmaceut, og en mor som er farmakonom. Så jeg har jo hørt lidt om faget ved middagsbordet gennem hele min barndom, hvilket så har vakt en interesse. I folkeskolen vaklede jeg lidt mellem ingeniør og farmaceut, men da jeg var ved at være gennem gymnasiet, var der ikke nogen tvivl. Og jeg har ikke fortrudt mit valg.

NETWORKING FRA STUDIETIDEN RESULTEREDE I JOB

Studielivet på farmaceutuddannelsen havde stor vægt på det sociale, og jeg var også flittig deltager i de mange arrangementer på School of Pharmaceutical Sciences. Jeg var med til at starte noget op, vi kaldte Farmaceutisk Skitur, jeg var koordinator for rusturen i tre år, jeg var rusvejleder, og jeg var næstformand i fredagsbaren.

Da min studietid lakkede mod enden gjorde jeg mig mange overvejelser omkring, hvor jeg skulle finde arbejde efterfølgende. Skulle det være noget forskning eller skulle jeg ud i industrien, eller skulle jeg noget helt tredje? Jeg endte i industrien, og jeg er ret sikker på, at det også er her, jeg slår mine folder i fremtiden.

Mit første job fik jeg ved, at en tidligere underviser sendte mig et opslag og opfordrede mig til at søge et vikariat. Det gjorde jeg så, og da hun samtidig havde fortalt sin chef, at jeg var en flink og flittig fyr, endte det med, at jeg fik jobbet.

Mens jeg var ansat her, havde jeg lidt kontakt til Quintiles – som er min nuværende arbejdsplads – fordi de blev benyttet som konsulenter i et projekt, jeg var involveret i. Jeg syntes, det virkede som et ret interessant sted, så da jeg en dag så, at de søgte sådan en som mig, skyndte jeg mig at skrive en ansøgning. Jeg blev kaldt ind til samtale, og da jeg gik derfra, mødte jeg en bekendt, som fortalte, at han arbejdede der. Måske lagde han også et godt ord ind for mig – i hvert fald endte det med, at jeg blev ansat i min nuværende stilling som Clinical Research Associate (CRA).

I DIALOG MED SUNDHEDSPERSONALET OM KLINISKE FORSØG

Quintiles er en kontraktvirksomhed, som oftest bliver hyret til at hjælpe med klinisk udvikling af lægemidler – det vil sige afprøvning på mennesker efter man har været gennem en forsøgsfase med dyr. Mit job er at sikre, at hele udviklingsfasen forløber som den skal. Det er mit ansvar at vejlede læger og sygeplejersker i at udføre de kliniske forsøg i forhold til den forsøgsprotokol, der beskriver den kliniske afprøvning i overensstemmelse med de internationalt gældende retningslinjer. Det stiller store krav til mine kommunikationsevner, idet lægerne og sygeplejerskerne gerne skulle opfatte mig som en samarbejds- og sparringspartner og ikke som en kontrollant. Som CRA kommer jeg derfor i dialog med en masse forskellige læger og sygeplejersker mange forskellige steder i landet.

Denne dialog stiller også store krav til min faglighed. Jeg skal vide meget om gældende retningslinjer for klinisk afprøvning samt den behandling og det sygdomsområde, som den kliniske afprøvning omhandler. Som farmaceut har man stor viden inden for farmakologi, altså lægemidlers virkningsmekanismer i kroppen. Det betyder, at vi kan leve op til de faglige krav, som stillingen kræver.

Hvis der er afvigelser fra protokollen skal de rapporteres, og der skal følges op. Dernæst vurderer man, om det har konsekvenser, der gør, at man skal lave om på proceduren. Der skal også skrives en rapport, som beskriver, hvordan den kliniske afprøvning forløber på det pågældende hospital.

Det sker ofte, at man falder over et eller andet, som personalet har overset, eller noget de ikke lige har fået gjort til tiden. Derfor er min funktion bestemt nødvendig. Det er vigtigt, at få det hele til at køre så let og smertefrit som muligt, derfor løses problemerne som regel gennem dialog med personalet på hospitalet. Man kan sige, at hvis min funktion ikke eksisterede, så er worst case scenario, at man udvikler og markedsfører et lægemiddel, der kommer ud til millioner af mennesker, som viser sig at gøre folk dødeligt syge.

KUNSTEN AT TILEGNE SIG VIDEN

I bund og grund har farmaceutuddannelsen lært mig at tilegne mig ny viden. Den kompetence anvender jeg hver dag i mit arbejde, hvor der er store krav til min faglighed. Når jeg fx skal tale medicinering med en læge, så skal jeg være godt forberedt og have et indgående kendskab til den sygdom og det lægemiddel, som vi undersøger i det enkelte projekt – og her kan jeg faktisk takke mit studieophold på apotek for ret meget.

Da jeg arbejder på flere forskellige projekter med forskellige lægemidler, er det ekstremt vigtigt at have evnen til at sætte sig ind i nyt stof hele tiden. Selvom jeg følte, at jeg havde en god faglig ballast med mig, da jeg startede, så er det nok sådan i de fleste tilfælde, at man først lærer det hele, når man sidder i jobbet.