I krydsfeltet mellem læger, lovgivere og lægemiddelindustri

Mathias Schmidt
Pharmacy Key Account Manager
Baxter

Da jeg gik i gymnasiet, tog min biologilærer os alle sammen med ind på farmaceutstudiet en hel dag, hvor vi blev vist rundt af nogle studerende og hørte om, hvad de lavede. Jeg syntes det virkede spændende og var hooked. Problemet var bare, at jeg var sådan en lidt skabssproglig student, så jeg manglede matematik og kemi på henholdsvis A- og B-niveau. Men det tog jeg som sidefag, mens jeg var i militæret, og så startede jeg på farmaceutuddannelsen.

Under studiet var jeg meget socialt aktiv. Der sker meget på tværs af årgange, som gør, at man får et rigtig godt kammeratskab, som også kan hjælpe én til at komme igennem uddannelsen. Og man har et superfedt netværk bagefter – lægemiddelbranchen er lille i Danmark, og netværket er guld værd efterfølgende.

Da jeg blev færdig med uddannelsen var jeg først to måneder på et døgnapotek og efterfølgende et år som produktspecialist hos Lilly, inden jeg kom til Baxter.

PROJEKTORIENTERET STILLING

Baxter er en amerikansk koncern, og vi er omkring 40 mennesker på kontoret i Danmark. Baxter producerer lægemidler og medical devices primært til hospitalssektoren – det vi kalder den sekundære sektor. Der er faktisk rigtig mange produkter, der primært er til kronikere, som fx blødere.

Fordi Baxter fremstiller så mange forskellige produkter og præparater, arbejder jeg meget i projekter og kan derfor ofte beskæftige mig med ét lægemiddel den ene dag og noget helt andet den anden dag. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt.

Jeg er ansat i en nyoprettet stilling inden for salg og marketing med primært fokus på sygehusapotekerne. Lige pt. arbejder jeg på tre forskellige projekter, hvoraf et handler om biosimilære lægemidler – hvilket er kopier af biologiske lægemidler – og de eventuelle problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med produktionen af dem. Det kan være spørgsmål om, hvorvidt en patient kan skifte fra ét lægemiddel til et andet uden problemer? Er molekylerne identiske og hvis de ikke er, hvad betyder det så? Det er noget, som sygehusapotekerne synes er enormt interessant, fordi det betyder, at de måske kan spare nogle penge ved at skifte til et billigere lægemiddel.

Et andet projekt handler om hjemmebehandling, hvor vi hos Baxter har et helt særligt set up med vores egne biler, som leverer lægemidler direkte til medicinbrugerne i deres hjem. Det gælder fx dialyse, som bruges til at rense blodet, hvis nyrerne ikke fungerer. Så leverer vi dialysemaskiner og dialysevæsker til brugerne i deres hjem, så de kan behandle sig selv. Vores dialyse-set up har nu kørt i 15 år, og det fungerer rigtig godt. Nu ser vi på, om der er andre områder, hvor vi kan udvikle hjemmebehandling, der fungerer lige så godt.

Jeg fungerer som bindeled mellem produktspecialisten, logistikafdelingen og kvalitetsafdelingen. For at hjemmebehandling overhovedet kan lade sig gøre, skal lægemidlerne behandles korrekt. I nogle tilfælde skal apoteket involveres i projektet, hvis vi fx vil levere forfyldte pumper. Og så skal holdbarheden af lægemidlerne i pumperne være dokumenteret. Jeg samler informationen fra Baxters forskellige afdelinger og tager ud og præsenterer de muligheder, der findes for at få patienterne i behandling i deres eget hjem med udgangspunkt i korrekt lægemiddelhåndtering, logistik og økonomi.

Den store fordel ved hjemmebehandling er, at man kan forbedre medicinbrugernes livskvalitet ved at give dem mulighed for at fortsætte deres liv hjemme i stedet for på hospitalet. Samtidig er hospitalspladser enormt dyre for den danske stat, så man kan spare en masse penge, hvis hjemmebehandlingen fungerer som den skal.

DEN UVURDERLIGE FAGLIGE BALLAST

Min baggrund som farmaceut er uvurderlig i den stilling, jeg har. Jeg skal naturligvis også vide noget om markedskræfter og have en vis forretningsforståelse. Og derfor har jeg efterfølgende taget en HD, men det skal kombineres med min farmaceutiske viden.

Arbejdet som farmaceut inden for salg og marketing er ret spændende – især lige nu, hvor vi ser en udvikling med flere og flere guidelines. Alting bliver mere og mere standardiseret. Det gør det endnu mere vigtigt for virksomhederne, at de har de rette faglige kompetencer. Og i den rolle passer farmaceuten godt ind. Så jeg tror, der vil blive større efterspørgsel på farmaceuter inden for salg og marketing i fremtiden.

Jeg synes, mit job er ekstremt spændende, fordi jeg spiller en afgørende rolle i krydsfeltet mellem læger, lovgivende instanser og industrien. Det er et meget spændende felt. Men samtidig et minefelt.