Uddannelsesgebyr

Ikke-EU/EØS-borgere er som følge af dansk lovgivning forpligtet til at betale en studieafgift på 150.000 kroner for en hel kandidatgrad. Afgiften skal betales i fire rater og opkræves forud for studiestart på hvert semester.

  • EU/EØS-borgere og schweiziske statsborgere skal ikke betale studieafgift.
  • Hvis du har en permanent opholdstilladelse i Danmark, eller en midlertidig opholdstilladelse med henblik på en permanent opholdstilladelse, skal du ikke betale studieafgift.
  • Hvis du har et dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er et EU/EØS eller schweizisk statsborgerskab, skal du ikke betale studieafgift.

Stipendier

Alle ikke-EU/EØS-ansøgere vil blive vurderet med henblik på tildeling af ’The Danish Governmental Scholarship’, som dækker studieafgiften for hele uddannelsen. Stipendiet tildeles på baggrund af ekstraordinære akademiske kvalifikationer (karakterer). ’The Danish Governmental Scholarship’ er det eneste stipendie til rådighed for internationale studerende på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.