Faglig profil og job

Filosofi som akademisk forskningsfelt er både højt specialiseret og forgrenet med stor bredde i dækningen af filosofien både som levende forskningsfelt og som tradition.

Uddannelsen har meget aktive miljøer inden for fænomenologi, praktisk og politisk filosofi, filosofihistorie og logik, men både forskning og undervisning dækker en række andre emner inden for filosofien. Et stort antal ph.d.-studerende og postdocs er med til at sikre bredden i undervisningen.

Færdiguddannede kandidater i filosofi har viden om filosofiske teorier, synspunkter, argumenter, skoledannelser og deres virkningshistorie og systematiske sammenhænge inden for fagets hovedområder.

Jobmuligheder

Kandidater i filosofi finder ansættelse i en lang række organisationer både på det private og offentlige arbejdsmarked fx i interesseorganisationer, mediebranchen, ministerier og styrelser, fagforeninger, på forlag, finansielle institutioner og på dagblade - typisk i en rådgivende funktion. Andre arbejder i undervisningssektoren. Det kan være som underviser på gymnasier, universiteter, folkeuniversiteter og højskoler. 10 kandidater fra filosofi, fortæller her om deres job.

Ansættelsesoversigt

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra filosofi bruger mest tid på i deres daglige arbejde. Kilde: KU's dimittendundersøgelse 2015

Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at få karrierevejledning omkring, hvordan du kan bruge din specialisering inden for filosofi på jobmarkedet.

Læs også om forskning på faget og uddannelsens undervisning og opbygning.